Vår vision för en bättre äldreomsorg i Lerum

Debatt

Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som hur man ser på värdet av äldre människor. Vi Sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi vill ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. Andra äldre är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet.

Andra partier har sett äldreomsorgen som ett område där man kan experimentera med politiska lösningar, det ena testet efter det andra har visat sig fungera sämre än det förra.

Vi tycker att det här är fel, det som borde prioriteras är tryggheten inom äldreomsorgen.
Det är dags att gå tillbaka till väl beprövade sätt och sedan utveckla på ett konservativt sätt, det vill säga med eftertänksamhet, med varsamhet och med långsiktighet. Det är viktigt att livsvillkoren för de äldre inte slängs om vid varje ny budget.

Vi Sverigedemokrater vill se en rakare organisation på äldreboenden med färre chefer, bättre personaltäthet och fler platser. Vi vill se fler trygghetsboenden med tillgång till kvalitativt parboende för att eliminera risken att äldre får leva utan sin livspartner. Vi vill även se riktade aktiviteter av varierande slag för våra äldre, för att förgylla tillvaron och skapa stimulans som motverkar ensamhet och psykisk ohälsa.

Detta är bara några av dem delar vi ser som nödvändiga för att återskapa den status som de äldre förtjänar, efter ett långt liv av slit och uppoffringar för att bygga det samhälle som tyvärr har avvecklats bit för bit under en längre tid.

Sverigedemokraterna Lerum
Christopher Saart (SD)
Ralf Dahlgren (SD)