• Foto: Daniel Elfvelin
    Redan den här veckan ska kommunen justera luckan i dämmet för att höja vattennivån i sjön. Men det kan dröja över ett år innan man får lov att sätta igång med de stora åtgärderna.

Avtal om Stamsjön i hamn

Lerum

Efter tre år har kommunen och Kolboryds gård slutligen kommit överens. Nu köper kommunen marken vid det omdebatterade dämmet vid Långa Stamsjön. Redan den här veckan gör man små justeringar för att försöka höja vattennivån i sjön, men de stora åtgärderna dröjer.

Det är en sällsynt typ av affär som sker när Per-Ola Johannesson, chef på miljö- och byggenheten, plockar fram en enkrona och räcker över den till en av de anställda på Kolboryds gård. Strax därefter får han nyckeln som går till den hytt i vilken man kan reglera luckan till dämmet.

Det är hanteringen av den här luckan som sedan våren 2016 fått boende runt Långa Stamsjön att ilskna till och skapat en långdragen process mellan kommunen, markägaren Agneta Wallenstam på Kolboryds gård och länsstyrelsen. Markägaren valde då att öppna luckan med hänvisning till att en fastighetsägare nedströms haft återkommande problem med översvämningar.

När regnet uteblev sjönk vattennivån i sjön rejält. Arga Stamsjöbor startade Face­bookgruppen Rädda Stamsjön, som på ett par dagar fick över 500 medlemmar, och anklagade Agneta Wallenstam för att torka ut sjön.

Oro för Alebäcken

Samtidigt som många klagade på en förstörd badplats och uttryckte oro för djur- och naturliv har bland annat Per-Ola Johannesson påpekat att det inte går att stänga luckan eftersom detta skulle hota den mer biologiskt värdefulla Alebäcken.

– Då hade man strypt flödet till Alebäcken och det hade varit förödande, sa han i en artikel i LT i september 2016.

Det finns dock möjliga åtgärder som ser till att bäcken har tillräckligt med vatten utan att riskera översvämning samtidigt som vattennivån inte blir för låg i sjön. Alla inblandade parter har redan från början hävdat att de har ett gemensamt intresse av att lösa situationen, men trots det har det alltså dröjt tre år innan man nu fått till ett avtal där kommunen köper marken för den symboliska summan en krona.

Varför har det tagit så lång tid?

– Vi har inte riktigt varit överens om de villkor som är kopplade till köpet. Nu landar vi i ett avtal där kommunen inte ställer några villkor gentemot säljaren utan köper rakt av, förklarar Per-Ola Johannesson.

Han påpekar dock att detta är någonting som kommunen gör frivilligt och att det formella ansvaret egentligen ligger hos Kolboryds gård och länsstyrelsen.

– Det är markägaren som ägde anläggningen som är ytterst ansvarig för situationen som uppstått. Detta är ett åtagande som kommunen gör för att många invånare påverkas, säger Per-Ola Johannesson.

I en artikel på debattsidan ger Anders Josefsson, förvaltare på Kolboryds gård, sin bild:

”Processen att nå fram till en lösning har varit olyckligt lång. Det har säkert varit svårt att förstå för många, varför det tagit så lång tid att nå en lösning. Vi har från Kolboryds sida gjort vad vi kunnat för att påskynda processen men det har varit många inblandade vilket inte alltid är enkelt”, säger han.

Lång process väntar

Parterna är dock nöjda med att avtalet är i hamn och Per-Ola Johannesson berättar att man nu ska försöka göra åtgärder så att sjön återfår den ursprungliga vatten­nivån. Bland annat är planen att skapa ett naturligt reglage genom att lägga ut stenar i en v-formation från bäckens mynning ut i sjön, och även göra åtgärder både vid dämmet och nedströms för att få en naturlig bäckfors där vandrande fiskar kan ta sig fram.

– Vi har hjälp av en jätteduktig konsult, kanske en av de bästa i Sverige på den här typen av jobb, säger Per-Ola Johannesson.

Redan den här veckan ska man försiktigt börja höja vattenståndet i sjön genom att justera dammluckorna.

– Sen regnar det inte och det är låga vattenflöden så vi måste göra detta med stor försiktighet så att ingenting händer med Alebäckens biologiska liv, säger Per-Ola Johannesson.

Än återstår dock flera steg i processen innan arbetet kan komma igång på allvar. Först ska kommunen bjuda in allmänheten till ett öppet möte och ge möjligheten till synpunkter, avtalet ska vinna laga kraft och länsstyrelsen måste ge klartecken.

– Om det blir en tillståndsprocess, vilket är troligt, kan det ta ganska lång tid, kanske mer än ett år, säger Per-Ola Johannesson.