Foto: Jodie Stallard/Unsplash

Bevattningsförbud i kommunen

LERUMS KOMMUN

Nu råder bevattningsförbud i hela Lerums kommun för alla som har kommunalt dricksvatten. Orsaken är hastigt sjunkande grundvattennivåer.

Det är det torra och varma vädret sedan maj som ligger bakom att grund- och ytvattennivåerna i Lerums kommun är mycket låga. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

För att undvika vattenbrist har Lerums kommun därför infört bevattningsförbud tills vidare.

Det är nu förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • att exempelvis tvätta fasader, tak, altaner med mera.
  • fordon får endast tvättas i biltvätt.

Om en abonnent bryter mot bevattningsförbudet kan kommunen stänga av vattnet, detta med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster, skriver kommunen i pressmeddelandet.

Kommunen uppmanar också till allmän sparsamhet av det kommunala dricksvatten.

Lerums kommun har både grundvattenverk och ytvattenverk. Grundvattenverk hämtar vatten från borrade brunnar och ytvattenverk hämtar vatten från sjöar. Det är vattendomar som reglerar hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller brunn. Detta innebär att kommunen måste begränsa vattenuttaget om vattennivån blir för låg, vilket i sin tur innebär att kommunen har svårt att få fram lika mycket dricksvatten som normalt.

Med dagens vattenförbrukning sjunker vattennivån i sjöarna med en centimeter varje dygn. Det innebär att kommunen om cirka tre veckor har uppnått maximalt vattenuttag. Fortsätter man att ta vatten från sjöarna begås ett miljöbrott som inte bara påverkar människor utan också djur och natur.

Ytterligare information finns på Lerums kommuns hemsida.