Byggplanerna för Roteberget, en katastrof för centrala Lerum!!

Debatt

Nu har jag begärt ut handlingarna för byggbolaget GBJ:s planer att totalt förstöra dom grönområden som finns kvar i centrala Lerum, alla som vill ta del av detta kan gå ner till KomIn i Kommunhuset och begära ut handlingar för KS 17.828. Och jag måste säga, det är en deprimerande läsning, en total katastrof! Hela grönområdet ska bebyggas med upp till 250 nya bostäder! Nya vägar ska dras och parkeringar ska anläggas. Och som vanligt har Lerums Kommun gjort detta bakom ryggen på kommuninvånarna!

Ansökan om planbesked skickades från GBJ Bygg till Lerums Kommun redan i Augusti 2017. Denna information finns i utlämnade handlingar men ingen information alls har skett till kommuninvånarna. Ärendet ska tydligen behandlas redan nu i Augusti på Kommunstyrelsens möte. Och fortfarande är det helt tyst från politikerna..

Detta vansinne måste givetvis beskämpas, att förtäta och förstöra alla kvarvarande grönområden rimmar väldigt, väldigt illa med att försöka bli Sveriges Ledande Miljökommun 2025!!

Politiker, tänk om! Det ni vill göra är helt emot att stå på kommuninvånarnas sida!!

  • Anders