Detta är väl fake news att bebygga Roteberget

Debatt

Läser i ett debattinlägg:
”Nu vill politikerna bebygga det enda kvarvarande grönområdet som vi har kvar i de centralare delarna av Lerum nämligen Roteberget i Hallsås. Denna skog- och ängsmark som finns söder om Kring Alles väg, gränsande till Per Thamsväg, Vänskapen, Tillfället, Lagman Karlesväg osv. Här leker barnen året om, bygger kojor och åker pulka. Här finns ett område med mångfald vad gäller fauna och djur.”

Jag har inte i något beslut eller planeringsunderlag sett att detta är aktuellt.

Kristian Pedersen

  • Kristian Pedersen