Enkäten om bilismen, vart tog den vägen?

Debatt

I vintras låg en enkät ute på Lerums kommuns hemsida med syftet att försöka ta reda på vad medborgarna tycker om bilen i vårt framtida samhälle. Enkäten kritiserades dock hårt för att inte alls vara undersökande, utan snarare för att genom ledande frågor och styrda svars­alternativ försöka påverka medborgarna istället för att på ett vetenskapligt sätt ta reda på vad folk tycker.
Nu har det gått fyra månader och man kan undra vart enkäten tog vägen. Var det så att en överväldigande majoritet gav sitt bifall, eller var det många som svarade och kommenterade på ett sätt som inte låg i linje med vad de som hittat på frågorna hade tänkt sig?

Under resans gång har det talats mycket om olika förbud och åtgärder som skulle kraftigt försvåra för bilister att ta sig fram i vår kommun. Det har bland annat talats om bilfria zoner på 400m från idrottsanläggningar och skolor. Inte för att det är trångt, utan för att du som bilist skall uppfostras av dem som förstår din värld bättre än du själv. Denna linje har stöd bland flera av våra politiker och tjänstemän och drivs på främst av Socialdemokraterna och Dennis Jeryd (S). Självklart vill de även att det skall bli mycket svårare att köra bil till våra central­orter och i detta sammanhang utmålas parkeringsfrågan som ett ”verktyg” som skall användas för att ”förändra vårt beteende”.
Detta ser vi Moderater som en oroväckande utveckling. Våra centra i Gråbo, Floda och Lerum kämpar för att överleva. Konkurrensen mot annan handel intill motorvägen är hård och då måste tillgängligheten till våra centra vara god. Ett försämrat underlag för handeln p.g.a. politisk klåfingrighet och fler hinder vore ett dråpslag mot den lokala handeln där ett, inte helt otänkbart, skräckscenario vore om Systembolaget i Lerums centrum beslutar sig för att flytta p.g.a. svikande siffror.

I diskussioner om bilens framtid i Lerums kommun framhålls det att det skall bli enklare att välja alternativ till bilen, men i själva verket handlar det om att det skall bli svårare för dig att överhuvudtaget få välja och bestämma själv över hur du transporterar dig.
Vi anser att det är en liten och ganska extrem klick med politiker och tjänstemän i kommunhuset som driver denna linje och det är hög tid att vanliga medborgare får upp ögonen för vad som är på gång.
Vi vill att politiken talar öppet om hur man ser på bilismen samt vad enkäten visade. Vi vill också se en ärlig dialog om Lerumsmedborgarnas rätt att även i fortsättningen göra egna val.

Är det verkligen så att Moderaterna är enda partiet som vill förbättra möjligheten att välja mellan alla trafikslag och då även vågar stå upp för bilismen?

Arne Molander (M)
2:e vice ordf. Moderaterna i Lerum