Arkivbild: Björn Dinau

Extrem brandrisk – fortsatt eldningsförbud

Lerums kommun

Det varma och torra vädret gör att det råder fortsatt eldningsförbud inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område.

Enligt Räddningstjänsten Storgöteborg är det just nu extremt stor risk för gräs- eller skogsbrand. Under helgen har ett flertal bränder släckts i terrängen, bland annat utbröt en kraftig skogsbrand i Agnesberg.

– Skogsbränder tarvar stora resurser och det gör att våra normala förmågor för att rädda liv egendom och miljö blir begränsade., säger Lennart Liljeroth, räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Sedan 22 maj gäller eldningsförbud i Räddningstjänsten Storgöteborgs medlemskommuner Göteborg, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum och Mölndal.

– Eldningsförbud betyder bland annat att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken. Stor försiktighet ska iakttas även vid tillåten grillning. Det är fortfarande tillåtet att använda iordningställda grillar. Det är inte förbjudet att använda engångsgrillar, men vi vill vädja till allmänheten att inte använda sådana nu, givet det ansträngda läget, säger Lennart Liljeroth.

Fakta om eldningsförbud inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område:

Du får inte göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.

Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och i iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.

Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.

Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, det vill säga den får endast ställas på underlag som sten asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.

Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt.

Den som grillar har ansvar för hanteringen.

Om du upptäcker en brand, ring 112.