Flera åtgärder för att återställa vattenkvaliteten

LERUMS KOMMUN

Lerums kommuns VA-enhet har vidtagit flera åtgärder för att återställa dricksvattnets kvalitet. Kokningsrekommendationerna gäller dock alltjämt.

På torsdagsförmiddagen beslutade Lerums kommun att införa kokningsrekommendationer av allt kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Det är orterna som får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk. De som bor i Norsesund, Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik är anslutna till ett annat vattenverk och behöver inte koka sitt dricksvatten.

Med anledning av den rådande vattensituationen har kommunens VA-enhet vidtagit ett antal åtgärder, det skriver kommunen på sin hemsida.

Dels tar vattenverket en större andel vatten från en annan vattentäkt i syfte att få bättre råvatten in till verket. Detta ska enligt kommunen ge mer gynnsamma förutsättningar för vattenverkets reningsprocess.

Vidare har VA-enheten startat upp två UV-aggregat istället för ett, vilket ger en utökad som UV-ljus. Detta kombinerat med en ökad klordosering ska verka avdödande på bakterier

VA-enheten spolar ledningsnätet på strategiskt utvalda punkter, detta för att få en snabbare ursköljning av ledningsnätet. Under torsdagen togs ett flertal vattenprover på ledningsnätet och fler prover ska tas under fredagen. Proverna ska analyseras, och svar väntas inom en vecka.

Två godkända vattenprover i följd krävs för att kommunen ska kunna häva kokningsrekommendationen.