Foto: Per Anger

Fortsätt kokning av dricksvattnet

Lerums kommun

De boende i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered rekommenderas att fortsätta koka sitt kommunala dricksvatten. Det meddelar Lerums kommun efter fredagens möte med Livsmedelsverket.

På fredagseftermiddagen träffades Lerums kommun och Livsmedelsverkets expertgrupp VAKA för att bestämma hur man skulle gå vidare. Och fortsättningsvis uppmanas alltså de boende i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered att koka sitt vatten. Det meddelar Lerums kommun på sin hemsida.

Kommunens VA-enhet har under veckan tagit vattenprover löpande. Proverna som togs i måndags och tisdags visade på tjänligt vatten, men provet som togs i onsdags var inte godkänt.

VA-enheten har nu tillsammans VAKA beslutat att leda vattnet förbi lågreservoaren på Lerums vattenverk. Reservoaren ska i början av nästa vecka rengöras och besiktigas. Man kommer även att fortsätta spola ledningsnätet på strategiskt valda platser, och fortsätter att ta vattenprover.

Att i nuläget ställa ut vattentankar är inte aktuellt. ”Nödvattentankar är tänkta att användas om det inte finns vatten i ledningarna (t ex vid en omfattande vattenläcka) eller om vattnet innehåller en förorening som inte kan kokas bort”, skriver kommunen.

Kokningsrekommendationen gäller inte boende i Norsesund, Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik då dessa orter är anslutna till ett annat vattenverk.

För den som inte vill koka sitt vatten finns en brandpost i Gråbo på Lundbyvägen 32B där dricksvatten kan hämtas. Den som vill hämta vatten behöver ta med sig ett kärl.