Foto: Per Anger

Fortsatt kokningsrekommendation

LERUMS KOMMUN

Lerums kommun rekommenderar fortsatt de boende i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered att koka sitt kommunala dricksvatten.

I torsdags fattade Lerums kommun beslut om att rekommendera de boende i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered att koka sitt kommunala dricksvatten. Detta då ett preliminärt prov visad förhöjda halter av E-colibakterier. Detta kombinerat med den torra sommaren och ett driftfel i Lerums vattenverk gjorde att kommunen i samråd med Livsmedelsverkets expertgrupp VAKA beslutade att införa kokningsrekommendationer.

De boende i Norsesund, Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik är kopplade till ett annat vattenverk och behöver inte koka sitt dricksvatten

Nu har kommunen fått det slutliga resultatet av det vattenprov som togs i tisdags förra veckan. Det visar sig vara så kallade koliforma bakterier i vattnet, och inte e-coli som man tidigare trott.

Kommunen skriver nu på sin hemsida att mängden koliforma bakterier var 3 CFU/100 ml, vilket klassas som tjänligt med anmärkning. Gränsvärdet för otjänligt är 10 CFU/100 ml.

Kommunen skriver vidare att ”preliminära provsvar från den utökade provtagningen på ledningsnätet från förra veckan visar på godkänd livsmedelskvalitet i alla provpunkter utom en, som hade 1 CFU/100 ml koliforma bakterier. Vi hade under förra veckan ytterligare ett prov ut från vattenverket som visade på 2 CFU/100 ml koliforma bakterier. VA-enheten tolkar dessa provsvar som efterdyningar av förra veckans problem vid vattenverket. Det finns ännu ingen indikering på att bakterier ska ha tagit sig in på ledningsnätet under vattenverkets driftstopp under onsdagen den 18 juli.”

VA-enheten fortsätter att spola ur ledningsnätet på strategiskt valda platser och kommer att fortsätta ta vattenprover för att följa upp hur situationen utvecklas. Men svarstiden på vattenproverna är upp till sju dagar och det krävs två godkända vattenprover i rad för att kokningsrekommendationen ska kunna hävas. Det innebär, enligt Lerums kommun, att kokningsrekommendationen i bästa fall kan hävas i slutet av denna vecka.