”Ledande miljökommun”

Debatt

Naturen och miljön runtomkring oss är något som vi i Sverigedemokraterna värderar högt. Vi förstår vikten av att värna vår biologiska mångfald av växter och djurliv. Vi har förståelse för att man bör ha en viss ödmjukhet inför hur vi brukar naturresurser då det skall ske på ett omsorgsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Samtidigt är vi också medvetna om att ett alltför extremt miljötänkande kan resultera i kontraproduktivitet eftersom det med stor sannolikhet kan leda till att den ekonomiska tillväxten bromsas. Det skulle komma att förhindra våra möjligheter till ett konstruktivt och långsiktigt miljöarbete.

Att Lerum ska vara en ledande miljökommun är något som vi står bakom, men den ska vara med en konservativ ingångspunkt.
Varje miljöprojekt ska inledas med frågor som: Är detta moraliskt och ekonomiskt försvarbart? Hur stor är verkningsgraden på varje satsad skattekrona? Är detta något som ser bra ut på en meritlista eller gör detta en verklig skillnad kontra pengarna som investeras? Kan det finnas ett sätt som ger större effekt på vårt klimat men som inte är lika ”häftigt”?
I vår iver att hitta spektakulära och dyra lösningar på våra miljöproblem är varje spenderad krona något som försvinner från vår välfärd. Det vill säga skola, vård och omsorg. Därför är det viktigt att vi även inom detta område är kritiska.

Att göra saker mer effektivt och billigare bör alltid vara målet. Symbolpolitik är något vi motsätter oss. På så vis behöver inte Lerum bara vara ledande inom miljön utan inom alla områden.

Sverigedemokraterna Lerum
Christopher Saart
Alexander Christiansson