Lyft diskussionen om slöjförbud i förskola och grundskola

Debatt

Vi moderatkvinnor har länge drivit frågan om att slöja på små flickor bör förbjudas i förskola och grundskola. Efter GP:s granskning, som visade att personal på kommunala förskolor i Göteborg var redo att hjälpa föräldrar med att kontrollera om deras barn har på sig slöja, så har många reagerat starkt och krävt en förändring. Förskolorna i Göteborg är inte unika utan problemet finns säkerligen i många kommuner.

Vi är medvetna om att frågan är komplex och att ett förbud inte är möjligt att genomföra idag. Religions- och övertygelsefriheten är väl etablerad i Sverige och Skolverket har kritiserat skolor som försökt förbjuda elever att bära slöja. Diskrimineringsombudsmannens (DO) bedömning är att religionsfriheten innefattar att bära religiös klädsel. Av den anledningen menar DO att om en skola beslutar att förbjuda elever att bära slöja så kan detta beslut anses strida mot lagen om förbud mot diskriminering. Förhoppningsvis kan den diskussion som nu uppstått leda till att frågan lyfts och att vi kan få till en förändring. Vi måste stå upp för ett fritt och jämställt samhälle och i ett sådant samhälle hör inte slöjtvång hemma.

Det finns de som menar att det bara handlar om en huvudduk och att alla ska få klä sig som man vill – vad är problemet? Till dem vill vi säga att många kvinnor runt om i världen är beredda att ge sina liv för att få leva och klä sig som de vill. I Iran exempelvis har kvinnorna sedan 1980-talet varit utsatta för ett statligt könsapartheid som bland annat inneburit slöjtvång. Den kvinna som inte lydde blev utsatt för olika sorters hot, våld och utfrysning. Vi talade nyligen med en kvinna från Iran som sa att ”Jag flydde från terrorn i Iran till Sverige för att kunna leva som en fri människa och slippa bära slöja. Jag blir förtvivlad när jag ser att samma inskränkning av flickors och kvinnors rättigheter som fanns i Iran nu uppstår även i Sverige”.

Dessutom är det stor skillnad mellan slöja på vuxna och slöja på barn. Små flickor kan inte på samma sätt som vuxna själva välja om de vill bära eller inte bära slöja. Vi måste stå upp för alla barns rättigheter att vara barn och vi måste stå upp för att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att leva ett fritt liv.

Vi kommer att fortsätta driva frågan kring hur vi kan underlätta för flickor att slippa bära slöja. Vi vill ha en redogörelse för hur det ser ut i Lerums kommuns förskolor och grundskolor och vilka eventuella åtgärder som planeras nu och framöver. Genom att problemet nu blivit så uppenbart så kan förhoppningsvis detta bli en ögonöppnare som leder till verklig förändring.

Anna-Lena Holberg
Marie Jungtell
Vice ordförande och ordförande i Moderatkvinnorna i Lerum