Maten står på det politiska bordet

Debatt

Svensk mat är i världsklass men den extremt torra sommaren har visat hur sårbara vi är när det gäller den inhemska matproduktionen. Vi har för låg grad av nationell livsmedelsförsörjning (ca 50%) och dålig krisberedskap. Vi måste också jobba med att få ner matsvinnet både privat och offentligt, fortsätta kräva tydlig ursprungsmärkning och avslöja matfusk.

Matproduktionen är inte en fråga enbart för Sveriges bönder, det är en fråga för oss alla. Sverige skall inte stötta sina bönder för böndernas skull. Det är inga problem för Sveriges bönder att skaffa andra jobb, tyvärr har många redan gjort det. Sverige skall stötta sina bönder för miljön, för öppna landskap, för djurskyddet, för antibiotikaresistensen, för arbetstillfällena och för den biologiska mångfaldens skull.

Tack vare Centerpartiet har Lerums kommun sedan många år beslutat att vid upphandling av köttprodukter till skolor och omsorgsverksamheten får det inte finnas rester av antibiotika, hormoner eller genmodifierade ämnen. Kommunen har även riktlinjer i upphandlingspolicyn som ska se till att kommunen ska upphandla livsmedel med krav som följer svensk djurskyddslagstiftning.

Centerpartiet kommer fortsätta att sätta fokus på kommunens måltidsverksamhet och är med och skapar bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och arbetar för en ännu bättre matkvalitet i kommunens skolor och äldreboenden. Vi måste också höja kunskapen bland personal som köper in, tillagar och serverar mat i den offentliga sektorn för att främja säkra och sunda måltider. Vi uppmuntrar och stödjer gröna näringar som har stor potential i Lerums kommun.

Gunny Kron (C)
Eva Andersson (C)