Moderaternas syn på kulturskolans lokaler

Debatt

Svar till ”Kulturskolans lokalproblem”, LT 11/7.

Hej Iréne Johansson! Den 11 juli skrev du i Lerums Tidning om Kulturskolans lokaler. Din kritik handlade om att det i en artikel den 20 juni i Lerums Tidning skrevs att Moderaterna skulle ha föreslagit i sin budget att vi vill förlägga kulturskolans verksamhet i våra skollokaler.
Med anledning av din kritik vill jag vara väldigt tydlig: Jag blev felciterad.
Troligtvis på grund av ett missförstånd mellan mig och journalisten. Lerums Tidning har med anledning av detta skrivit en rättelse i Lerums Tidning 2018-06-27 (längst ner på sida fyra). Jag har också spelat in en video (på Facebook) där jag offentligt dementerar uppgiften och jag har också informerat Kulturskolans personal, via expeditionen, med en skrivelse om att uppgiften varit felaktig.

Det jag sa under intervjun var att kulturskolan behöver nya lokaler, och vi behöver åtgärda detta. Däremot vill vi inte bygga ett dyrt kulturhus vid Säveån för hundratals miljoner kronor. Situationen är sådan att vi sedan 2006 ökat skuldsättningen per kommuninvånare från bara några enstaka tusenlappar per invånare till hela 35 000 kronor per invånare (2017). Då måste vi vara extra varsamma i hur vi använder våra gemensamma skattemedel. Därför vill vi titta på bra och smarta lösningar för kulturskolan. (För tydlighetens skull: Ej klassrum.)

Där det troligtvis blev ett missförstånd mellan mig och journalisten var att jag i samma intervju uttryckte att det behövs lokaler för det övriga kulturlivet också, och då skulle vi kunna använda oss i större utsträckning av våra befintliga lokaler (ex. klassrum) på ett bättre sätt.

Jag hoppas att svaret gör dig lite lugnare kring vad vi föreslår. Jag känner mig stolt över vår nuvarande kulturpolitik. Vi har flera duktiga kulturpersonligheter som representerar vårt parti, och det är också detta som gör att vi är det parti som prioriterar mest till kultur och fritid i vår budget för 2019.

Alexander Abenius (M)
Oppositionsråd