Rekoring startas i Floda och Gråbo

Floda/Gråbo
Nu startar en så kallad Rekoring i Floda och Gråbo. I en Rekoring säljer småskaliga matproducenter sina produkter direkt till konsumenten via en Facebookgrupp dit både producenter och konsumenter kan ansluta sig.
Producenten lägger ut sina produkter på Facebookgruppens sida och konsumenterna beställer av de erbjudna produkterna och hämtar ut dem på en förutbestämd plats och tid som anges på sidan.

Mer info finns på Facebooksidan Rekoring Floda-Gråbo.