Bland frukt och grönt. Ett av Lill Janssons första politiska engagemang handlade om att elever skulle få välja vegetarisk kost. Foto: Carina Svensson

Så här vill L styra Lerum

Val 2018

Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun.
Den här veckan möter vi Liberalernas Lill Jansson.

Varför ska man rösta på Liberalerna?
– För att vi är ett liberalt parti som står för grundläggande liberala värderingar. Var och en ska få leva det liv den vill leva och det ska finnas förutsättningar för detta. Det ska till exempel finnas olika typer av bostäder, skolor, förskolor, hemtjänst och det ska vara enkelt att starta och driva företag. Mer konkret ska man rösta på oss för att vi är det parti som lyfter skolan. För mig och Liberalerna kommer skolan först.
– Vi blir ofta kallade ett skolparti och även om det är att spetsa till det, har jag inget emot det. Ska man kunna leva ett fritt liv behöver man kunskap och därför är kunskapsskolan viktig. Lärarna behöver bättre förutsättningar att göra det de är utbildade för att göra, nämligen att undervisa och både lärare och elever behöver lugn och ro i skolan. Även om vi tar strid för att människor ska kunna leva ett så fritt liv som möjligt måste det finnas begränsningar, till exempel mot hedersförtryck. Det är bra att människor tar med sig saker från andra kulturer men inte åsikter som förtrycker människor.

Hur ser du på den gångna mandatperioden?
– På det stora hela är jag nöjd. Vi har lyckats vända resultaten i skolan, det har inte skett med buller och bång men det går åt rätt håll. Vi har också lyckats hitta breda politiska lösningar och det tror jag gynnar dem som bor i kommunen. För mig handlar politik om att hitta lösningar. Politik är inte det jag lovar vart fjärde år, politik är det jag gör varje dag.

Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?
– Vi har satt skolan i centrum och sett till att vi fått tydligare kunskapsfokus. Vi ska ha kunskapsskolor i Lerums kommun. Alla barn, inte bara de med föräldrar som kan ställa upp och hjälpa dem, ska få med sig kunskap för att öka livschanserna och för att de ska kunna göra de val de vill. Så har vi sett till att få fart på byggandet, och inte minst när det gäller den nya idrottshallen i Floda så har Liberalerna varit pådrivande.
– Innan vi ingick samarbetet med de andra partierna i den nuvarande majoriteten hade vi en diskussion om vad vi vill göra och vad vi inte ville göra, men den stora utmaningen dök upp efter det med den stora flyktingvågen, och även om det inte varit enkelt så har vi klarat skola och bostäder till dem som kommit.

Vilka är de viktigaste frågorna i Lerum?
– Skolan, som jag har förklarat tidigare.
– Äldreomsorgen. Vi lever längre och det är bra men vi behöver en äldreomsorg som kan möta behovet. Vi behöver frihet för de äldre, vilket innebär ett större utbud av hemtjänst och mindre byråkrati. Om jag blir äldre och behöver stöd och hjälp ska jag få mer att säga till om vad gäller vilken hjälp jag behöver och vi måste se de sociala behoven. För många är ensamheten svårare än att det inte är städat. Dessutom ska vi bli bättre på att stödja de anhöriga som vårdar en närstående. Utan anhöriga kollapsar äldreomsorgen. Anhöriga är guld och ska behandlas som det.
– Integration, för att vi ska kunna leva tillsammans måste vi ha respekt för olikheter men man måste få möjlighet att försörja sig själv, man måste också vara beredd att bidra. Det är min utgångspunkt att alla alltid kan det. Vi vill ha motprestation på försörjningsstöd, och det gäller inte bara nyanlända utan alla.

Vilka kan ni tänka er att samregera med?
– I första hand är vi ett liberalt parti och jag hoppas på ett ökat stöd för oss. På den traditionella politiska skalan är vi ett borgerligt parti. Väljarna bestämmer vilka samarbeten som är möjliga efter valet. Det är viktigt att vi får ihop en majoritet som kan fatta beslut.

Kan ni tänka er att samregera med S och MP igen?
– Väljarna bestämmer vad som är möjligt efter valet. Vi är kommunens liberala parti och det går vi till val på.

Är det något parti ni inte kan tänka er att samregera med?
– Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De står väldigt långt ifrån våra liberala värderingar.

Vill ni ha en skattehöjning?
– Nej. Skattehöjningar är inte lösningen och man ska vara noga med hur stor del av människors pengar man samlar in via skattsedeln. Det viktigaste är vad man gör med de pengar man har.

Går ni till val som enskilt parti eller tillsammans med andra?
– Som enskilt parti.