Foto: Carina Svensson

Så här vill M styra Lerum

Val 2018

Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun.
Den här veckan möter vi Moderaternas Alexander Abenius.

Varför ska man rösta på Moderaterna?
– Moderaterna har under mandatperioden intagit en lyssnande roll och har till exempel arbetsgrupper som arbetar med olika politiska frågor och där det inte bara är politiker eller medlemmar i partiet som är med, utan också andra som vill förbättra och utveckla vår kommun. Det gör att vår politik är baserad i verkligheten och utifrån vår ideologi. Vi har lagt våra förslag därefter.
– Med oss får man till exempel en förändring i hur vi jobbar med bostadsbyggandet. Vi vill också jobba med att stärka näringslivsklimatet, där vi nu ligger lågt efter att ha droppat under den här mandatperioden.

Hur ser du på den gångna mandatperioden?
– Det har funnits bra saker och många mindre bra saker, varav en del har gjort mig orolig, som sjukfrånvaron och beslut som är fattade trots tydlig varning från oppositionen, till exempel kommunens köp av lägenheter i Sjövik utan upphandling. Ett köp som granskats av konkurrensverket och där kommunen fick betala böter. För att vi ska komma bort från politikerförakt måste vi följa lagen. Det finns en oaktsamhet som jag tycker är oroande.

Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?
– Vi har varit det mest aktiva oppositionspartiet som jag kan skåda under mina år i Lerums kommun, vilket är hela min livstid. Att vara oppositionsparti är en del i att stärka demokratin, det är viktigt att oppositionen vågar säga till när man tycker att saker och ting är fel. Vi har ibland lyckats få med oss majoriteten in på rätt bana när de har varit på väg åt fel håll. Vi har också haft bra samarbete på det stora hela, till exempel när det gäller hanteringen av våra nyanlända, där har vi gjort vårt absolut bästa tillsammans med majoriteten.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Lerum?
– Skola, jobb/näringsliv och boende.
– En bra skola är en förutsättning för byggandet av framtida Lerums kommun och Sverige. Vi har allt för många elever som mår dåligt i skolan, det har jag fått berättat för mig av elever, lärare och rektorer. Det är också så att Lerum halkar efter andra kommuner med samma socioe­konomiska förutsättningar och så kan vi inte ha det.
– Jobben är nästa steg i byggandet av ett samhälle, jobben bidrar till vår gemensamma välfärd så att vi har råd med skola, stöd och omsorg. Vi behöver arbeta för att skapa arbetstillfällen i Lerums kommun och regionen.
– Det måste finnas bostäder till yngre, äldre och dem mitt i livet. Om äldre bor i en stor villa med tomt och behöver en lägenhet att flytta till ska det finnas, och gärna i samma område de bor i idag.

Vilka partier kan ni tänka er att samregera med?
– Alliansen. Vi vill ha ett borgerligt styre i Lerums kommun och det finns fyra partier som kan leverera en borgerlig politik.

Vilka partier vill ni inte samregera med?
– De övriga, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Vill ni höja skatten?
– Ingen skattesatshöjning. Men vi vill däremot titta på hur vi kan få ut mer skatteintäkter i Lerums kommun, det kan till exempel ske genom att skapa fler jobb. Vi tror att vi genom en stark näringslivspolitik kan få in ökade skatteintäkter.

Går ni till val som enskilt parti eller tillsammans med andra?
– Som det ser ut nu går vi till val som enskilt parti, men jag hade önskat att vi gick till val som en allians.