Dennis Jeryd (S) Foto: Carina Svensson

Så här vill S styra Lerum

Val 2018

Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun. Den här veckan möter vi Social­demokraternas Dennis Jeryd.

Varför ska man rösta på Socialdemokraterna?
– Under den här mandatperioden har vi fått fart på kommunen. Vi har fått igång bostadsbyggnation, byggt förskolor och idrottshallar. Och det vi har påbörjat vill vi fortsätta.

Men varför just S och inte något annat parti i konstellationen?
– Vi är det största partiet i det här samarbetet, som har lyckats få igenom väldigt mycket samtidigt som vi har en god ekonomi. Vi har haft väldigt bra ekonomi under den här mandatperioden.

Hur ser du på den gångna mandatperioden?
– Det har varit bra, från början var det trevande men när vi lärde känna varandra bättre har perioden speglats av att vi har kommit väl överens. Vi har lagt fram välfinansierade budgetar med investeringar i skola, förskola och äldreomsorg.
– Sedan har vi också lyckats med något vi inte visste skulle ske när vi inledde samarbetet, och det är att ta hand om de nyanlända. Vi fick stor tilldelning och har ändå lyckats med vårt åtagande att bosätta alla. I år ligger vi till och med före planen.

Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?
– Vi har lyckats hålla ihop majoriteten. Vi har också fullföljt i stort sett allt vi lovade i förra valrörelsen, som att bygga en ny idrottshall i Lerum och att det är färre barn i barngrupperna i förskolan. Vi har också byggt bostäder, framför allt lägenheter.
– Vi har också gjort ökade ekonomiska satsningar på skolan.
– En annan viktig fråga för oss är den kommunanställda personalen och för dem har vi lyckats öka sysselsättningsgraden. Och vi kommer nu att införa heltid för alla som jobbar i vården som vill ha heltid.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Lerum?
– Skola med förskolan, vård och omsorg. Skola och förskola för att vi är en utpräglad barnkommun och att det är viktigt att satsa på dessa områden. Vård och omsorg för att det är viktiga delar i samhället.

Vilka partier kan ni tänka er att samregera med?
– Vi tycker att samarbetet under den här mandatperioden har fungerat så vi ser gärna ett fortsatt samarbete. Men vi utesluter inga förutom Sverigedemokraterna för att deras politik skiljer sig från vår på en så grundläggande nivå.

Vill ni ha en skattehöjning?
– I dagsläget ser vi inget behov av att höja skatten.
– Jag är motståndare till en kommunal skattehöjning eftersom den är fördelningspolitiskt svår. Det går inte att göra så att de som har det sämre ställt ekonomiskt får lägre skatt än de som har det bäst ställt, men med den statliga skatten kan man göra olika för olika inkomstgrupper.

Går ni till val som enskilt parti eller tillsammans med andra?
– Som enskilt parti. Vi i majoriteten kommer att lägga fyra budgetar och ha fyra valmanifest.