Anette Holgersson, Vänsterpartiet. Foto: Ann-Charlotte Edgar

Så här vill V styra Lerum

Val 2018

Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun. Den här veckan möter vi Vänsterpartiets Anette Holgersson.

Varför ska man rösta på ert parti?
– För att vi är emot vinster i välfärden och vill ha ett jämställt samhälle. Nu har de rika fått det bättre och de fattiga fått det sämre. Hela samhället mår bättre om det inte är så stora skillnader.
Hur ser du på den gångna mandatperioden?
– Det har varit en bra mandatperiod, där vi haft en bra insynsplats, som vi försökt förvalta.
Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?
– Vi har bland annat lagt motionen om att skolungdomar ska få skolkort under sommarlovet. Som litet parti i oppositionen kan man mest påverka genom att var opinionsbildare. Det är inte lätt att förena uppdraget som fritidspolitiker med ett heltids yrkesliv.
Vilka är de tre viktigaste frågorna i Lerum? Varför?
– Inga vinster i välfärden, skolan/omsorgen samt frågan om hyresrätter. De som plockar ut vinster faller inte verksamheten till gagn. Vad det gäller skolan är det staten som har ansvar, där det finns mycket att förbättra. Förskolan lämpar sig inte för affärstänkande. Skattepengar ska gå till barnen och till pedagogerna – inte till företagsvinster. Därför har vi tillsammans med regeringen lagt fram ett förslag på vinstbegränsningar i välfärden.
– Inom vården måste vi sänka sjukfrånvaron och jag skulle vilja testa arbetstidsförkortning. Forskningen visar att människan mår bättre av det. På de ställen där det införts sex timmars arbetsdag har sjukfrånvaron förbättrats, stressen har minskat, detta har förbättrat allmänna hälsotillståndet för personalen.

– Vi vill även arbeta för att det byggs fler hyresrätter i kommunen. Alla människor behöver någonstans att bo. Idag är det många som inte kan flytta hemifrån eller skaffa större bostad när de bildar familj. Eller så tvingas de starta sina unga liv med att belåna sig långt över vad de klarar av. Bostadsmarknaden präglas av brist, enorma kostnader och stora risker.
– Det viktigaste är att vi bygger hyresrätter som folk har råd att bo i. Det är helt orealistiskt att tro att treor som kostar 15 000 kronor i månaden är lösningen på den bostadsbrist vi ser idag. Alla partier säger att det behövs fler bostäder, men de vägrar att sätta den press på byggföretag och fastighetsägare som krävs för att få ned hyrorna.
– För att vi ska ha möjlighet att planera goda, moderna bostäder och stadsdelar behöver vi tillsammans äga en stor allmännytta. Städer med stor allmännytta har störst möjlighet att bygga efter behov, att bygga jämlika integrerade bostadsområden och till prisnivåer de flesta kan klara av. Därför vill vi se ett stopp för utförsäljningar av allmännyttan. Istället vill vi använda vår gemensamma bostadsresurs mer aktivt. Det behöver särskilt byggas hyresrätter med rimliga hyror i rika överklassområden, så att hela staden öppnas upp för alla oss med låga och normala inkomster. Vi vill därför införa förmånliga statliga lån för byggande av er hyresrätter till rimliga hyror. Hyresgästers ställning måste stärkas. Bland annat behöver vi få större makt över hyresnivåerna vid renoveringar. Ingen ska behöva flytta eller bli bostadslös för att hyran blir för dyr.

Vilket parti kan ni tänka er att samregera med?
– Vi är öppna för ett fortsatt samarbete med majoriteten så som nu. Vi anser att man måste kunna kompromissa och det handlar om att ge och ta.

Skattehöjning? Varför? Varför inte?
– Vi ser gärna en skattehöjning, vilket alla invånare skulle vinna på. Jag tror att människor är beredda att betala mer skatt om det går till vård och omsorg. Så som pensionärerna har det idag så är det bedrövligt.

Går ni till val som ett enskilt parti eller tillsammans med andra?
– Vi går till val som enskilt parti.