Stoppa planerna på att exploatera Roteberget!

Debatt

Bolaget GBJ Bygg Väst som kommunen träffat samarbetsavtal med har planer på att bebygga hela Roteberget i centrala Lerum med 122 lägenheter i nio fyravåningshus. Genom området dras en bilväg och anläggs parkeringsplatser. Roteberget som är en av de sista gröna lungorna i centrala Lerum försvinner. Roteberget som är till stor glädje för oss närboende. Både vuxna och barn. Dessa planer måste stoppas! Vilka partier vill spara Roteberget till kommande generationer?

  • Erik Wulf