Undring i trafiken

Debatt

Seatons Allé är en idyllisk trafikmiljö med smala partier och ett antal mötesplatser. Sällan uppstår konflikter eller mötesproblem. Nu har man satt upp trafikhinder i form av chikaner på två ställen nära naturliga mötesplatser. Varför? De kan knappast öka trafiksäkerheten!

På Brobacken har man spärrat av alla korttidsparkeringar på södra sidan samt en sträcka av Stationsvägens norra sida. Varför? Affärsidkarna i centrum borde gallskrika i protest.

Är det möjligen så att bilhatarpartiet i kommunstyrelsen fått för mycket att säga till om?
Med en militär terminologi i en stridsplan skulle det heta: “Fienden (=bilismen) skall fördröjas, om möjligt hejdas”.
Som pensionär berör det mig väldigt lite, men det kan ju vara intressant att få veta motiven.
Karl Eric Rinman