Vilka partier vill bygga sönder Lerum (Rotebergsparken)

Debatt

Denna fråga ställde en debattör för en vecka sedan. Inget parti har ännu svarat att dom är emot att bygga i parken. Det finns ett förslag att bygga 9 höghus i den skyddsvärda parken, som kommunstyrelsen skall behandla i augusti

Alla partier har möjlighet att gå in på LTs debattsida och säga vad de står.

Jag kommer personligen att interljuva varje partiledare i Lerum innan valet i september som inte svarat här på debattsidan.

Därefter kommer jag att publicera deras svar här på debattsidan innan valet.

De som svarar att de vill avvakta och fortsätta utreda tolkar jag som partiet är ett hot mot Rotebergsparken.

Nu vill politikerna bebygga det enda kvarvarande grönområdet som vi har kvar i de centralare delarna av Lerum nämligen Roteberget i Hallsås. Denna skog- och ängsmark som finns söder om Kring Alles väg, gränsande till Per Thamsväg, Vänskapen, Tillfället, Lagman Karlesväg osv. Här leker barnen året om, bygger kojor och åker pulka. Här finns ett område med mångfald vad gäller fauna och djur. Allt ska bort, bygg, bygg, bygg.
Till höst är det val! Vilka politiska partier står bakom denna bebyggelse av Roteberget? Vilka partier säger nej till att bygga på Roteberget ?

  • Kristian Pedersen