• Vinterland. En akvarell av Sten-Åke Lundqvist.
  • Skogsdjup. Ännu en akvarell av Sten-Åke Lundqvist

Visar Lerumsmotiv i Blekinge

Lerum

Lerumskonstnären Sten-Åke Lundqvist ställer ut sina akvareller i Ronneby i sommar. Den som vill se hans måleri på närmare håll har chansen till hösten, då det blir en utställning i Tingshuset.

Sten-Åke Lundqvist ställer ut 40 akvareller i Galleri Kvarnplan, som ligger i en äldre kulturbyggnad intill Ronnebyån i Blekinge.

Utställningen, benämnd Naturliga bilder, pågår från 7 juli till 29 juli. I den visas flera större målningar med motiv från Lerumstrakten med omnejd.

Nästa utställning av Lerumskonstnären blir under den traditionella konstvandringen som äger rum första veckan i oktober. Då kommer han att ha sin utställning i Tingshuset.

Sten-Åke Lundqvist har utbildning i måleri, teckning, tusch samt pastell. Och är utbildad inredningskonsulent där även färglära ingått. Han har även illustrerat tekniska handböcker. Och tar beställning på akvarellmålningar av äldre hus och gårdar efter kundens önskemål.