Foto: Daniel Elfvelin
Katarina Kuzmanovic.

Så vill Miljöpartiet styra Lerum

Val 2018

Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun. Den här veckan möter vi Miljöpartiets Katarina Kuzmanovic.

Varför ska man rösta på Miljöparti?

– Vi är en del av en global rörelse som jobbar för att vi inte ska förstöra för kommande generationer, vi vill jobba för djur, natur, att inte förstöra det ekologiska systemet och vara solidariska mot människor. Vi vill ta ansvar för samhället och världen.

– Lokalt i Lerum vill vi fortsätta minska förskolegrupper och skolklasser.

– Vi vill fortsätta utöka kollektivtrafiken och göra stadskärnorna, områderna runt torgen, bilfria. I Lerum handlar det till exempel om att förbjuda trafik på Brobacken och att bara tilllåta busstrafik på Adelstorpsvägen utanför Solkatten.

– Sen vill vi fortsätta verka för att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Gränserna för dagens naturreservat ska inte tummas på och fler områden ska skyddas. Biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster ska värnas.

Hur ser du på den gångna mandatperioden?

– Samarbetet (mellan de fyra styrande partierna) har varit jättebra. Vi har gjort många bra saker som att bygga etapp två på lekplatsen i Floda, byggt bostäder, utökat kollektivtrafiken, startat ett HBTQ-råd och minskat förskoleklasserna, även om vi inte minskat dem så mycket som vi skulle önska så har det gått framåt.

Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?

– Vi har influerat många gröna beslut i skolan och verkade för att barn och äldre skulle få avgiftsfri kollektivtrafik. Barn ska kunna ta sig till sina aktiviteter och det är dyrt om de inte får gratis kort från skolan och gymnasiet.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Lerum?

Ledande miljökommun 2025: – Vi vill fortsätta verka och intensifiera arbetet för att Lerum ska nå visionen som ledande miljökommun 2025 genom att garantera att hänsyn till klimat, ekologi, miljö, biologisk mångfald, etik och att människors välmående tas vid alla beslut i kommunens verksamhet.

Kollektivtrafiken: – Stärka det hållbara resandet och utveckla kollektivtrafiken och få det så enkelt och attraktivt så att våra invånare väljer att åka kollektivt. Prioritera moderna och bullerfria transportmedel i kommunens stadsplanering där kollektivtrafikanter, cyklister och gående är i fokus. Ett genomtänkt system för gång- cykel- och kollektivtrafik minskar bilens roll och ökar centrummiljöns attraktivitet. Pensionärer har fått avgiftsfri kollektivtrafik och nu är det skolelevernas tur. Enligt barnkonventionen ska alla barn i landet ha möjlighet att delta i kultur-och fritidsaktiviteter. Vi vill ge barn samt skolklasser möjlighet att kunna åka och ta del av den kultur och de aktiviteter som erbjuds i kringliggande kommuner.

Skolan och förskolan: – Vi vill ge mer resurser till kommunens skolor och förskolor. Barngrupperna i förskolorna ska fortsätta att minska och vi vill driva på för att bygga fler förskolor. För att minska lärarnas administrativa börda vill vi ge lärare administrativa assistenter samtidigt som vi ger eleven mer tid med sin lärare och läraren mer tid att vara lärare. Att maten i förskola, skola och äldreomsorg skall vara god, näringsriktig och ekologisk. Om möjligt ska stor del av råvarorna vara närproducerade och maten ska vara närtillagad, helst i den egna byggnaden. De socioekonomiska resurser som idag fördelas till kommunens skolor bör öka. Vi är av den övertygelsen att skolan den största framtidsinvesteringen jämte klimatansvaret.

Vilket/vilka partier kan ni tänka er att samregera med?

– Det kan jag inte svara på, men jag kan tänka mig samma kvartett som nu, däremot har vi egna budgetar och profilerar oss enskilt.

Vill ni höja skatten?

– Jag vet vad jag själv skulle vilja, men vi har inte pratat om det i partiet än.

Går ni till val som ett enskilt parti eller tillsammans med andra?

– Vi går till val själva. Vi beslutade tillsammans att alla gör egna budgetar, sen får vi se hur det blir.