Brist på information undergräver demokratin

Debatt

Åter igen har Lerums politiker och tjänstemän mörkat planer som i högsta grad berör kommunens invånare. Nu handlar det om ett nytt ställverk i Häcksjöområdet. Det vill säga i norra Lerums absolut största och mest välfrekventerade rekreationsområde. Genast inställer sig en mängd frågor:
Varför här och inte i ett industriområde? Hur stort blir området som kommer att hägnas in? Kommer de markerade vandringslederna och motionsspåren att beröras? Varför läggs ställverket inte i befintlig kraftgata? Kommer nya kraftgator/kraftledningar att anläggas? Hur breda? Är skog verkligen en lämplig plats med hänsyn till eldfaran? Hur stora markarealer kommer att kalhuggas?

Varför behandlades bygglovet rekordsnabbt och mitt i semestertid? Är det sant att Lerums styrs av ett tjänstemannavälde och politikerna knappt ser beslutsunderlagen?

I ett öppet samhälle borde inte de här frågorna behöva ställas. Det kunde gå till så här:
-Vi har ett problem. Vi definierar det och informerar kommuninvånarna om problemet. (T ex: Elkraften räcker inte till. Vi måste se till att alla har el i vinter.)

Nästa steg: – Hur kan vi lösa detta? Vilka olika alternativ till lösningar finns? Hur kan vi bygga ut elkraften så att anläggningen gör minst skada för berörda kommuninvånare? Vi är hela tiden öppna med information så att ingen i kommunen skall känna oro inför vad som ska hända. Vi är också mottagliga för synpunkter som kommer in från kommuninvånarna. Det är viktigt att de känner sig delaktiga i våra beslut och förstår varför vi måste besluta så här.

Tyvärr anser många i Lerums kommun att våra politiker smyger med sina planer och väntar med att presentera projekten tills beslut redan fattats. Det är oroande när man som kommuninvånare själv alltid måste söka information om vad som ska ske i närområdet. Det är inte konstigt att rykten uppstår. Ibland sanna, ibland inte. Är undanhållande av information, medvetet eller omedvetet, förenligt med demokratins lagar? Kan man ens kalla detta demokrati?

Vi är många som vill ha slut på ryktesspridning och få klara svar, från ytterst ansvarige, i detta fall kommunalrådet Dennis Jeryd:
1. Vad sker i Häcksjöområdet och varför? (se frågorna ovan).
2. Vad ligger bakom ryktena om vattentäkt för Göteborg i Gråbos ”grusgrop”?
3. Vad händer med områdesplan/detaljplan för Aspenäs Villastad?
4. Vad ska ske med Roteberget och hur resonerar man kring det faktum att kringliggande villaområden förlorar ett viktigt grönområde och är detta förenligt med visionen om en miljökommun?
5. Hur skall kommunen lösa infrastrukturproblemen, som redan nu är stora, när man förtätar med flerfamiljshus?

Eva Norlander
Informatör i Lerums kommun 1984-90