Debatt om äldrefrågor

Kommunen

I förra veckan var det dags för den första politikerdebatten i Lerum den här valrörelsen. Arrangörer var PRO, och frågorna gällde till exempel bostäder och mötesplatser för äldre.

Det var inga stora nyheter eller meningsskiljaktigheter som åhörarna bjöds på. Men politikerna visade sitt engagemang.

I panelen fanns Christian Eberstein, KD, Renée Norgren Jeryd, S, Eva Andersson, C, Alexander Abenius, M, Lill Jansson, L, och Katarina Kuzmanovic, MP. V och SD var inbjudna men kom inte.

Inledningsvis fick partierna berätta om sitt partis politik, och här konstaterades att det är viktigt att äldre har möjligheter till ett rikt liv.

– Livet ska levas hela vägen och som politiker ska vi se till att det går, sa Lill Jansson, L.

– Alla ska kunna åldras tryggt, tillade Christian Eberstein, KD.

Han berättade vidare att KD vill att alla som är 75 år eller äldre ska få hemvård om de vill och att de som är 85 år eller äldre ska få en plats på ett äldreboende om de vill.

PRO hade också i förväg specificerat några områden som de ville ha svar på, och ett sådant var vad som görs för att fylla behovet av bostäder för äldre.

– Vi måste bygga fler bostäder, och vi vill också ha äldrecenter i kommunen. Det är viktigt att få igång flyttkedjan, det är många som sitter kvar i sina stora villor som de egentligen vill flytta ifrån, konstaterade Renée Norgren Jeryd, S, och lyfte Parasollen i Gråbo som ett fint exempel.

På gång

Eva Andersson, C, höll med om att Parasollen fungerar väl:

– Och vi har ett sådant boende på gång i Lerum, där Höjdenhemmet ligger idag ska det både byggas ett nytt äldreboende och flera hyresrätter. Vi vill att man ska ha liknande kluster med lägenheter intill äldreboenden i hela kommunen.

Alexander Abenius, M, konstaterade att vi har en boendekris som slår hårdast mot yngre och äldre.

– Många vill flytta till sitt närområde, har man till exempel bott i Gråbo eller Floda ska man kunna hitta ett nytt boende där, sa han.

Överens

Lill Jansson, L, lyfte behovet av demensboenden och summerade bostadsdebatten:

– Vi alla är överens om att det måste byggas och vi gör allt vi kan för att det ska bli så.

PRO föreslog att äldre ska kunna gå och äta på äldreboendena. Politikerna tyckte att det var ett bra förslag, och tog med sig frågan till sina partier.

Något annat som diskuterades var behovet av mötesplatser för att motverka ensamhet.

Alexander Abenius förde fram att Moderaterna vill öka stödet till föreningar som PRO. Eva Andersson, C, lyfte vikten av aktivitetssamordnare på äldreboendena.

– Vi måste jobba för att ha kvar dem, slog hon fast.

Lill Jansson, L, föreslog instiftande av en måltidsvän där den personen som är måltidsvän får sin måltid betald.

Både Renée Norgren Jeryd, S, och Katarina Kuzmanovic, MP, berättade att kommunen hade tillsatt en grupp som diskuterade just mötesplatser.