Foto: Daniel Elfvelin
Eva Andersson.

Eva vill jobba med vardagens frågor

Kommunen

 Hur och när väcktes ditt politiska engagemang?

– Jag har varit förtroendevald den största delen av mitt vuxna liv. Först i LRF, där jag satt med i olika styrelser på lokal, regional och riksnivå. Mitt stora engagemang var att kommunicera med konsumenterna om varför man ska köpa råvaror som produceras av Sveriges bönder. När jag slutade i LRF fick jag frågan av Sven-Erik Lundblad om jag ville engagera mig i Centerpartiet. Jag är en person som tycker om att påverka så därför gick jag med. Efter valet 2006 fick jag förtroendet att bli vice ordförande i en visions- och utvecklingsnämnd och på den vägen är det.

Varför valde du just Centerpartiet?

– Jag har samma värdegrund som partiet har. Jag fastande för ett citat som en Centerpartist uttryckte: ”Jag vill ha största möjliga frihet för individen utan att det går ut över de svaga i samhället”. Vi tror på den egna individen och jobbar med småföretagarfrågor, miljöfrågor och därför är Centerpartiet ett självklart val för mig.

Har du någon politisk förebild?

– På sätt och vis är Annie Lööf en förebild. Hon är en kvinna med skinn på näsan, som står emot när det blåser och är kraftfull även om hon är ung. Jag tycker att hon är väldigt klok och det känns tryggt.

Vilket är ditt politiska mål?

– Att ta kommunen framåt, så att vi inte stannar av utan får en kommun som vi fortsatt kan vara stolta över. Jag vill att man ska kunna bo, leva och verka i hela kommunen, samverka mer med näringslivet och civilsamhället. Jag vill vara nära de vardagliga frågorna, därför är det kommunpolitiken jag vill fokusera på.

Om du var tvungen att rösta på ett annat parti, vilket skulle det bli?

– Jag tänker inte alls på det, för mig är det Centerpartiet som gäller

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?

– Jag är angelägen om att det ska finnas en tillgänglig, trygg vård och omsorg. Anhörigstödet är också något jag kämpat för att stärka. För mig är det viktigt att man ser individens behov och gör det lätt att få rätt stöttning och en bra omsorg när man så behöver. Att öka nöjdheten inom stöd och omsorg är en hjärtefråga för mig.

– Maten är också en viktig fråga. Jag vill att kommunen köper in livsmedel som är producerade i enlighet med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. Det är viktigt att kunna servera god och bra mat i kommunens måltidsverksamheter.

Vilken politisk händelse har påverkat dig mest?

Det var nog när vi blev medlemmar i EU. Jag var väldigt aktiv i LRF Ungdom då. Vi var oroliga för Socialdemokraternas vilja att ensidigt avreglera svenskt jordbruk. Vi slogs för lika villkor. Jag är för en anpassning till marknadens villkor, men det är lättare att göra det gemensamt med hela EU. Jag röstade ja till EU för freden, miljön och för lika villkor.