Golfklubben har egen brunn

Lerum

Stora Lundby golfklubb har egen brunn, som de använder för att bevattna sina gräsmattor.

Flera har hört av sig med anledning av att Stora Lundbys golfklubb vattnar de gröna ytorna runt golfhålen. Det har visat sig att golfklubben har egen brunn som ansluter vattentäckten i grusåsen och har inget att göra med det vatten man tar från sjöar. Den har heller ingenting att göra med den låga grundvattennivån i sjöarna.

– Klubben är givetvis mycket beroende av att kunna vattna minst det område som ligger nära hålen, men vi vattnar inte övriga områden på banan, säger Peter Jobark, ordförande i Stora Lundby Golfklubb.

– Vi kontaktade kommunen direkt när vattningsförbudet infördes och eftersom vi har egen brunn såg de inte vår bevattning som ett problem i nuvarande situation.