Handlingsplan för dricksvatten

jsonslavery

Rent dricksvatten är bland det viktigaste vi har. Det har vi om inte annat märkt denna sommaren då torkan varit extrem.

För att säkra/minska negativ påverkan på vårt kommunala dricksvatten vid extrem torka eller extrem nederbörd (som också ökar risken för dåligt dricksvatten) är Lerums kommun i stort behov av en handlingsplan för vårt kommunala dricksvatten. Nu tänker du; Men det är ju för sent påtänkt nu!

Ja det är det, men faktum är att Moderaterna skrev ett förslag (motion) om detta redan 2015. Tyvärr avslog den politiska majoriteten, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som de två största partierna, vårt förslag i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.

Det har alltså straffat sig idag, tre år senare. Behovet av en handlingsplan för framtiden kvarstår dock.
Vi Moderater vill fortsatt ha en handlingsplan för kommunens dricksvatten och kommer göra det till en prioritet att få en handlingsplan på plats inom 100 dagar om vi får väljarnas förtroende att styra vår kommun.

Källor, så som motionen vi skrev 2015 tillsammans med röstprotokoll som visar vilka politiker som röstade för respektive mot vårt förslag finns tillgänglig på www.moderaterna-lerum.se/vatten.

Alexander Abenius (M)
Kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande