I en annan del av Lerum – Roteberget

Debatt

Undertecknad köpte och flyttade in i ett radhus (det finns 32 st) på Vänskapen hösten 2013. Trots att jag bott i Lerum sedan 1985 hade jag ingen aning om att det fanns ett litet idyllisk område här vid kanten av Roteberget. I skogen leker barnen från närområdet och många promenerar här. Det är kanske många invånare och politiker i Lerum som inte känner till området eller ens har varit här.

Något år senare var jag ute i den lilla parkliknande skogen och samtalade med några anställda från kommunen som placerade ut trädstockar. På skoj frågade jag varför de placerade ut dessa stockar i stället för att forsla bort dessa. Anledningen var (till min förvåning) att dessa stockar skulle främja insektslivet. Biologisk mångfald tror jag att det kallas och vid det tillfället tyckte jag att det var väldigt framsynt av kommunen. Observera att detta var, på politikerspråk, inom innevarande mandatperiod.

Nu får jag läsa i Lerums Tidning att kommunen planerar att bebygga Roteberget. Skönt att veta att insektslivet har återhämtat sig och kan flytta till en annan del av Lerum när det blir aktuellt. Vi som har investerat i ett hus i området riskerar däremot att naturvärden, som åtminstone för min del var en viktig parameter vid tidpunkten för husköpet, förstörs. Skogen är inte gigantisk, en benämning är ”Lillskogen” men det finns skyddsvärda träd och härliga ”lövsalar”, ett fint område för rekreation helt enkelt.

Flera debattörer har påpekat den stora negativa påverkan ökad trafik har på smågatorna i området. Jag är rädd för att detta bara är början. Både liberalerna och moderaterna förordar fler på- och avfarter i kommunen. Genom mer förtätning av de centrala delarna av Lerum kommer nog dessa avfarter att bli oundvikliga.

Jag tycker att tjänstemännen på kommunen samt våra valda politiker ska skrota detta förslag på exploatering av Roteberget. Detta är ett väldigt dåligt förslag.

Med en väldigt varm sommarhälsning från en av 32 potentiella sakägare i radhusområdet i Vänskapen.

Visst ja, jag glömde en sak; i en artikel i G-P 2018-08-05 skriver författarna från ett forskningscentrum, Mistra Urban Futures, att träd och grönska kan sänka temperaturen lokalt med flera grader i städerna. Det är väl att ta i att kalla Lerum för en stad trots politikernas idoga försök, men visst är det tänkvärt! Grönområden finns det än så länge.

  • Besviken Lerumsbo