Krönika: Liberalernas Lerum 2022

Krönikor

Uppdraget från Lerums Tidning är att skriva en krönika på temat Lerum 2022 och berätta hur jag vill att Lerums kommun ska utvecklas under den kommande mandatperioden.
Lerums kommun är förvisso en geografisk yta, på många sätt en oas där vi är 42 000 personer som bor tillsammans, men Lerums kommun är också namnet på den organisation som ansvarar för många av våra gemensamma välfärdstjänster, och det är åt ett par av dem som jag ägnar den här texten.
För jag ska erkänna, jag är inte mycket för politiska och fluffiga framtidsbilder. Som jag ser det, är min främsta uppgift som politiker att se till att vi som bor här i kommunen har tillgång till bra förskolor och skolor, att vi har en äldreomsorg av hög kvalitet, att avlopp och vägar fungerar, att det finns tillräckligt med bostäder och annat som Lerums kommun enligt kommunallagen ansvarar för.
Som kommunalråd och ordförande för Lärandeutskottet har jag i första hand fokus på förskolorna och skolorna i vår kommun, men som liberal tycker jag att det finns mycket i äldreomsorgen som behöver förändras.
Inte minst synen på äldre människor, som alltför ofta ses som ett kollektiv. För mig och Liberalerna är grundfundamentet att människor är olika.
Eleverna i skolan är olika och behöver olika typer av stöd och särskilda utmaningar, äldre personer som behöver äldreomsorg är olika och därför ska stödet se olika ut. Bland alla angelägna frågor som en kommunal organisation ansvarar för, tycker jag att skolan och äldreomsorgen kommer först.
År 2022 ska kunskapsresultaten i skolorna i Lerums kommun vara högre än idag. Högre kunskapsresultat betyder att eleverna har ännu mer kunskap med sig när de lämnar skolan. Jag är naturligtvis medveten om att det finns de som tycker att vi liberaler pratar för mycket om skolfrågorna, men vi gör det för att kunskap är så viktigt.
Med en bra kunskapsskola får varje elev större frihet och bättre möjligheter att själv forma sitt liv, oavsett var man kommer ifrån eller vilka ens föräldrar är.
Skolorna i Lerums kommun ska ha höga förväntningar (underskatta aldrig förväntningar) på alla elever och se till att varje enskild elev får vad hon eller han behöver i form av särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Det är skälet till att Liberalerna avsatt mer pengar till skolan i budgeten de kommande åren.
Är 2022 har vi en mer individanpassad äldreomsorg i Lerums kommun. Livet ska levas hela vägen och det är du som behöver hjälpen som ska bestämma hur den ska se ut och inte minst ska människors sociala behov tas på större allvar.
Jag tycker att ofrivillig ensamhet är minst lika betydelsefullt att få hjälp med som städning, precis som psykisk ohälsa ska tas på samma allvar som fysik.
Vi behöver helt enkelt förändra och förenkla en del av de fyrkantiga regelverk som finns och vårdpersonalen behöver större befogenheter och bättre förutsättningar att själva planera sitt arbete.
Om fyra år ska vi dessutom ha blivit bättre på att använda de möjligheter som digitaliseringen ger. Det finns mängder av smarta digitala verktyg, som både ökar de äldres frihet och underlättar personalens arbete.
De här förändringarna är fullt möjliga den kommande mandatperioden. De har gjorts i andra kommuner och de kan göras i Lerum.

  • Lill Jansson, Liberalerna Lerum