Krönika: Socialdemokraternas Lerum 2022

Val 2018

Vi har förvaltat förtroendet. Vi har lyssnat och agerat. Även denna mandatperiod har speglats av samarbete, handlingskraft och resultat. Det vill vi fortsätta med. Vi vill också fortsätta att utveckla Lerums kommun.

Våra barn ska växa upp i trygghet. Vi har utvecklat våra förskolor och skolor för att skapa trygghet och studiero. Vi har fortsatt att bygga ut både förskolor och skolor i hela kommunen för att möta ett växande behov. Vi har anställt mer personal och alla skolor och förskolor är giftfria. Socioekonomisk fördelning, som utgår från de behov som finns, tillämpas i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium.

Lerum ska ha Sveriges bästa äldreomsorg och du ska känna dig trygg när du blir äldre. Därför satsar vi på trygga bostäder, äldrecenter och ökad trygghet i hela kommunen.

De som arbetar i välfärden hinner och orkar ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Personalen är vår viktigaste tillgång och därför har vi anställt fler och gjort arbetsmiljön bättre. Vi har gett dem ökade utbildningsmöjligheter, bättre arbetstider, tagit bort delade turer och sänkt sjuktalen. Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.
Vi kräver kollektivavtal i alla upphandlingar för att undvika social dumping, få trygga anställningsvillkor och schyssta löner för alla.

Vi har fortsatt att bygga bostäder. Så att våra invånare ska kunna bo kvar oavsett livssituation – och för att fler ska kunna flytta hit. Hållbara hyresrätter, villor och bostadsrätter har byggts och mer planeras runt om i hela kommunen.

Med mer ekonomiskt stöd till föreningslivet och genom satsningar på investeringar i olika anläggningar i alla kommundelar har vi skapat förutsättningar för en meningsfull fritids- och kulturverksamhet. Ett nytt kulturhus står färdigt och ny simhall och en ishall till i Stenkullen är färdiga att börja byggas.

Vi blundar inte för integrationsfrågan. Vi vet att integrationen är påfrestande för samhället men vi tror på att hjälpa människor som flyr för sina liv. Vi har lyckats med integrationen och de nyanlända som kommit till kommunen har fått arbete och blivit en tillgång.

Vi har tagit stora steg mot ett fossilfritt Lerum. Vi har byggt ut laddstationsnätet för elbilar. Hela kommunens verksamhet är fossilfri och vi har utvecklat gröna jobb med fossilfria varor, material och drivmedel från de gröna näringarna. Kretsloppsparken i Stenkullen, en modern återvinnings- och återbruksanläggning är färdig.

Vi socialdemokrater tror att Lerum blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi att samarbete är vägen till handlingskraft och framgång.
Sedan valet 2018 har vi fortsatt tillsammans med andra partier, invånare, föreningar och företag och fått saker att hända i hela Lerum, men vi vill göra mer för fler. Låt Lerum fortsätta att utvecklas.

  • Renée Norgren Jeryd (S)