Arkivbild: ERIKA ARNADOTTIR

Länsstyrelsen: Spara på vattnet!

LERUMS KOMMUN

Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet. Den uppmaningen kommer nu från Länsstyrelsen  i Västra Götaland och branschorganisationen Svenskt Vatten. De senaste månadernas torka har kraftigt påverkat vattenförsörjningen.

Länsstyrelsen har tidigare i sommar förbjudit uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. Nu uppmanar Länsstyrelsen och Svenskt Vatten alla att hjälpas åt att spara på vattnet.

Under året har nederbörden varit mycket liten i hela Västra Götaland och grundvattennivåer, sjöar och vattendrag är på många platser i regionen kraftigt påverkade. De senaste månadernas torka börjar göra situationen allvarlig. Torkan har också lett till stora vattenuttag och flera vattenverk ligger nu nära sin tekniska maxkapacitet för att producera vatten. Därför behöver vi nu alla hjälpas åt att spara på vattnet.

– Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och dessutom en enormt viktig resurs i samhället. Därför är säkringen av vattentillgången viktig, både på kort och lång sikt, säger Elinor Loyd på länsstyrelsen.

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn, enligt Svenskt Vatten. Små förändringar hos var och en kan göra stor skillnad för den totala vattenförbrukningen, framhåller länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Att inte borsta tänderna med rinnande vatten eller duscha effektivare kan göra att vattenförbrukningen per person minskar upp till 50 liter per dag.

Länsstyrelsen har på sin hemsida ett antal tips på hur vi kan spara vatten genom små men medvetna förändringar i vardagen.