Eva Andersson (C)

Krönika: Centerpartiets Lerum 2022

Val 2018

Den 9 september är det val i Sverige. De kommande veckorna skriver förstanamnen för alla partier som kandiderar till kommunfullmäktige i Lerum krönika i Lerums Tidning om hur de vill att kommunen ska utvecklas under den kommande mandatperioden. Så här skriver Centerpartiets Eva Andersson

Centerpartiet tror på växtkraft i hela kommunen och ser möjligheter både inom tätorten och på landsbygden. Vi uppmuntrar en ökad samverkan mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Vi tycker att beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt. Det är vad vi kallar närodlad politik.

Vi är övertygade om att människor kan och vill bestämma mer själva. Vi ska ha ett rättvist, öppet och tryggt samhälle som ger likvärdiga möjligheter för alla. Alla människors lika rätt och värde är den jordmån som all vår politik växer ur. För oss innebär den närodlade politiken att vi fortsätter strida för din rätt att välja din väg i livet. Du som elev eller förälder ska få välja skola. Du ska ha rätt till likvärdig sjukvård oavsett var du bor. Som äldre ska du ha rätt till ett värdigt liv och självbestämmande och kunna välja mellan olika former av boenden med god omvårdnad och service.

Centerpartiet är en grön röst som vill bruka naturtillgångarna på ett sådant sätt att vi med stolthet kan lämna över ett samhälle i balans till våra barn och barnbarn. Inom Centerpartiet är vi övertygade om att tillväxt kan gå hand i hand med minskade klimatutsläpp, mindre gifter i vardagen och mer förnybar energi.

För oss är det naturligt att det satsas på förnybara energikällor som sol, vind, vatten och bioenergi. Det ska vara enkelt att vara miljövän så att alla kan och vill bidra till en hållbar utveckling. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt, minska matsvinnet, åka kollektivt eller köra en elbil, så gör det skillnad.

Företagande är grunden för ett blomstrande samhälle. Centerpartiet vill att Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behövs en politik som fokuserar på möjligheter, innovationer, tillväxt och jobbskapande utan onödiga kostnader och byråkratiskt krångel. Näringslivet ska uppleva kommunens myndighetsutövning som en effektiv serviceinstans med proffsigt bemötande. För att attrahera företag att etablera sig och stanna kvar i kommunen måste det vara lätt att rekrytera lokal arbetskraft för det krävs bra boende, förskola och skola.

Barnen är framtiden därför är det otroligt viktigt att våra förskolor och skolor är riktigt bra. Vi vill ha mindre förskolegrupper och en skola där alla barn och elever får rätt stöd och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill stärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd men också se till att de elever som utvecklas snabbare får rätt stimulans. Vi vill satsa på förbättrad elevhälsa samt lugn och ro i skolarbetet. Pedagogerna är den viktigaste resursen för en framgångsrik skola och de bör få möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Avslutningsvis är Centerpartiet oerhört stolt över det arbete om vi redan gjort för att göra det möjligt att servera bra mat fri från antibiotika och hormoner till våra barn och de som bor i våra särskilda boenden. All mat som köps in till kommunens måltidsverksamhet ska fortsatt vara producerad med ett högt djurskydd och höga miljökrav.