Annelie Lundström (KD)

Krönika: Kristdemokraternas Lerum 2022

Val 2018

Den 9 september är det val i Sverige. De kommande veckorna skriver förstanamnen för alla partier som kandiderar till kommunfullmäktige i Lerum krönika i Lerums Tidning om hur de vill att kommunen ska utvecklas under den kommande mandatperioden. Här skriver Kristdemokraternas Annelie Lundström.

Kristdemokraternas och mitt Lerum 2022 har med vårt inflytande blivit en ännu mer välmående och attraktiv kommun. En kommun med sex kommundelar, som med sina olika karaktärer ger en fantastisk helhet. Här finns den naturliga närheten till skogsmark, ängar, sjöar och vattendrag.

Vi behöver inte ta oss långt för att se betande djur i sina hagar, vackra skogsområden, en mångfald av blommande ängar och härliga vandringsleder.

Kommunen har en kulturell mångfald och ett stort utbud av mysiga butiker, restauranger med närproducerade råvaror och andra trevliga samlingsplatser. Företagen har vuxit och vi har en god entreprenörsanda på grund av en god företagsmiljö där kommunen vill finnas med som en stöttande part.

Vi har nu inte många år kvar till att vårt mål skall vara uppfyllt ”Lerums ledande miljökommun” och detta är vi så gott som framme med. Inom miljö och klimatfrågor har vi denna mandatperiod verkligen tagit i med hårdhandskarna och på alla områden jobbat med att faktiskt på riktigt, ända från den enskilde kommuninvånaren till kommunens verksamheter i stort och kommunens företagare, landat i att det nu är naturligt och självklart att det är så vi lever. Med stolthet kommer vi nu att kunna säga att vi är Sveriges absolut ledande miljökommun 2025!

I Lerum känner man sig trygg. En stor bidragande orsak är såklart att vi fått fler poliser, som vi frekvent mer fysiskt kan se i vår kommun. Tack vare dem och deras preventiva arbete med att bland annat besöka skolor och andra verksamheter så förhindras en stor del av den annars möjliga brottsligheten.

Lerums kommun är en öppen kommun för människor som flytt från förtryck och förföljelse. Mötet mellan människor med olika bakgrund har gjort Lerum bättre och skapat en intressant och härlig mångfald där vi fortsätter att utvecklas tillsammans.

Då vi Kristdemokrater sedan länge varit väldigt tydliga med att vi skall hålla en hög kvalité på våra kärnverksamheter kommer vi inte heller under denna mandatperiod att spara in på omsorgen och skolan, utan med vår ansvarsfulla politik kommer våra äldre att känna sig trygga i sitt åldrande.

Vi kommer fortsatt att säkra upp för framtidens utökande behov av äldreomsorg av olika slag och se till att det finns tillräckligt med äldreboenden, fortsatt bra hemsjukvård tillika fler korttidsboenden. Vi har också under denna mandatperiod byggt ut andra platser för gemenskap, både för äldre specifikt men även samlingsplatser för yngre åldrar.

Vi har lyckats med att minska barngrupperna i våra förskolor vilket gjort att miljön är riktigt bra för både barn och pedagoger. Våra elever känner sig trygga i en skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Skolan har en tydlig värdegrund som baseras på att alla är lika mycket värda och respekt för att vi människor är olika.

Kunskapsnivån har höjts och varje elev har klarat sina mål. Föräldrarna är självklart delaktiga i sina barns skolgång och man arbetar framgångsrikt tillsammans. Genom våra familjecentraler, som utvecklats och nu finns fullt ut i Lerum, Floda och Gråbo, får man tidigt stöd och hjälp i de frågor och förhållanden som kan vara knepiga och svåra att klara av på egen hand.

Inom psykiatrin har vi en väl fungerande verksamhet och tack vare tidigt stöd och tidiga insatser för barn och unga som löper risk att utveckla svår psykisk ohälsa, ser vi med tillförsikt att de tidigare höga siffrorna, tydligt börjat sjunka.

Något annat vi med framgång arbetat med, är den höga sjukfrånvaron hos våra medarbetare och kan nu äntligen se att den minskar. Lerums kommun 2022 är en kommun där alla får trivas och känna att de mår bra, det behöver inte vara en utopi…