Liberalerna vill öka trafiksäkerheten

Debatt

Vi liberaler anser att säkerhet, trygghet och tillgänglighet är mycket viktigt när vi planerar nya bostadsområden, vägar och andra stora förändringar i vår fina kommun.

Vi behöver därför arbeta för att det finns en fungerande kollektivtrafik, bra cykelbanor men även tillräckligt med parkeringsplatser i hela vår kommun och speciellt i våra kommuncentra för de som önskar ta bilen. Vi liberaler vill inte begränsa individens frihet att själva kunna välja det trafikslag som passar den enskilda individen bäst så länge det är tryggt och säkert.

Innan byggnation och planering av nya områden bör effekterna på trafiksituationen utredas noggrant för att vi ska kunna undvika onödiga problem i framtiden. Liberalerna kommer därför arbeta hårt för att vi löser den svåra trafiksituationen vid våra mot. Eftersom befolkningen ökar i kommunen kommer vi i framtiden att behöva fler avfarter/påfarter till Lerum för att avlasta befintliga mot. Det skulle även gynna befintlig handel.

Vi kommer dessutom fortsätta bevaka och kräva att trafiksituationen förbättras på Härskogsvägen. Vi har sedan många år pendlat dagligen genom Härskogen och det är ibland med förskräckelse man möter tungt lastade fordon som genar i kurvorna för att de helt enkelt inte kan köra på sin sida då vägen är för smal.

Viktoria Lindberg Martinell
Sophie Svensson
Liberalerna i Lerum