Foto: Daniel Elfvelin

Nya byggregler för Aspenäs villastad efter kritik

LERUM

Med många nybyggda hus på små tomter håller Aspenäs villastad på att tappa sin speciella karaktär och kapaciteten för infrastruktur har snart nått sin gräns. Efter protester från boende i området ska kommunen nu ta fram enhetliga regler.
– Det är alldeles för sent, säger Odd Andsberg, talesperson i gruppen Bevara Aspenäs villastad.

Aspenäs villastad, som sträcker sig från Aspevallen till Aspenäs herrgård, är ett av kommunens mest attraktiva bostadsområden och anses ha ett högt kulturvärde. Men på senare år har området utvecklats i en riktning som upprört många, och 2015 beslutade politikerna att riva upp en tidigare policy om att inte tillåta avstyckningar på mindre än 1 000 kvadratmeter.
– Tanken har varit att det finns potential för att på ett hållbart sätt utveckla området med fler bostäder och det finns en infrastruktur med närhet till kollektivtrafik, förklarar Per-Ola Johannesson, chef på miljö- och bygg- enheten.

”Förstörd idyll”
En debatt har förts på LT:s insändarsidor där kommunen fått kritik för att vara godtycklig i sina beslut om avstyckningar och att området håller på att tappa sin speciella karaktär. På flera platser är skadan redan skedd, enligt Odd Andsberg, talesperson i gruppen Bevara Aspenäs villastad.
– Jag flyttade till Aspenäs 1999. Jag kände att det var en fantastisk idyll, först bodde jag på Lillies väg och nu bor jag på Kristina Hårds väg, säger han.
Idag anser han dock att idyllen förvandlats till ett område där många hus står för tätt, där flera av dem är för stora och byggda i en stil som inte passar in i området, samt att sprängningar och trädfällningar har förstört naturen.

Medborgarförslag
I våras gick ett 40-tal fastighetsägare ihop och skrev ett medborgarförslag där de krävde en lämplig reglering och detta är vad kommunen nu ska göra. Per-Ola Johannesson lyfter fram flera orsaker till att man agerar. Trafiksituationen och kapacitet för dagvattenbrunnar och VA-nät är på väg att nå sin gräns och sedan politikerna beslutade att upphäva policyn har utredningarna för varje ärende om avstyckning varit tidskrävande.
– Vi behöver ta större penseldrag än att bara måla en schackruta i taget, säger Per-Ola Johannesson.
Odd Andsberg anser att avsaknaden av ett regelverk har lett till en rättsosäker situation och skapat slitningar mellan grannar. Flera juridiska processer har drivits och ett fall är överklagat ända till Svea hovrätt. Per-Ola Johannesson håller med om att det behövs tydligare regler.
– Vi har sett många konflikter, inte i varje ärende men i många ärenden, säger han.

Två alternativ
Nu finns två möjliga vägar att gå. Ett alternativ är att göra en detaljplan, men eftersom det inte handlar om mark som ska exploateras i stor skala är det mer troligt att man landar i en så kallad områdesbestämmelse som är enklare att ta fram.
– Vi ska presentera förslaget på det första mötet i kommunstyrelsen efter sommaren, säger Per-Ola Johannesson.
I processen ingår även ett samråd där invånarna kan tycka till. Det beräknas dröja ungefär två år innan en reglering finns på pränt och fram tills dess kommer kommunen att vara restriktiv med att bevilja avstyckningar eller annan bebyggelse i området.

Odd Andsberg är starkt kritisk till hur både tjänstemän och politiker agerat.
– Jag anser att våra politiker saknar en långsiktighet med tydliga visioner, och tydliga planer. Det är viktiga instrument för att utveckla ett samhälle att kunna leva, utvecklas och trivas i.
Han förstår inte varför kommunen frångick den tidigare policyn och vill nu ha tillbaka en liknande reglering.
– Aspenäs villastad har varit ett område med stora trädgårdar och många fruktträd. Det har varit en varierad bebyggelse men det har funnits en karaktär på det. Det finns en ursprunglig plan och ett kulturprogram, varför arbetar man inte med det? säger han.