Nytt dubbelspår på Västra Stambanan – i närtid!

Debatt

Äntligen! Alla parter, Trafikverket, kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) är nu överens om att det nya dubbelspåret skall lokaliseras utanför tätorterna. För Lerum innebär detta att spåren placeras i tunnel norr om Aspen.

Denna sträckning, från Sävedalen/Fjällbo till Floda/Nääs är ”rak”, vilket betyder att den är en kilometer kortare än motsvarande sträcka utefter befintlig bana. Lokaliseringsfrågan är således löst. Men det räcker inte. Nu måste projektet också genomföras i verkligheten, d. v. s. i skala 1:1.

Hur skall finansieringsfrågan lösas? Var finns pengarna? Centerpartiet menar att det finns (gott om!!) pengar i Västlänken. Projektet är feltänkt och måste stoppas! Det rimmar illa med Regionens (GR) strukturbild. I denna slås fast att det är i ”ekrarna” som ny järnvägskapacitet skall tillföras. Varken Göteborg eller kranskommunerna har behov av Västlänken, en gökunge i boet. Omvägen, via Haga, skapar också längre restider för pendeltågsresenärerna, hela två veckor på årsbasis.

Västlänken, ”världens dyraste vändslinga”, kostar ofantligt mycket pengar, 40-50 miljarder. Dessa bör omdestineras till riktiga projekt, där nytt dubbelspår på Västra Stambanan, sträckan Göteborg – Alingsås, är särskilt angeläget. Det kan genomföras på 2020-talet och innebär att ett stort flaskhalsproblem kan byggas bort. Banan blir robust och dess strategiska roll för både person- och godstrafiken säkerställs. Restiden mellan Göteborg och Stockholm kan pressas till 2 timmar och 30 minuter.

Kära kommuninvånare, Centerpartiet har hittills haft en aktiv och pådrivande roll i järnvägsfrågan. För att även framåt kunna agera starkt behöver vi din röst den 9 september. Rösta på Centerpartiet!

Lennart Wassenius (C )