Pinsamt

Debatt

De synnerligen aktiva skribenterna som inte vill ha några nya grannar och anser att all ny bebyggelse i Lerum bör stoppas – åtminstone i närheten av området där de själva råkar bo kräver bl.a. att lokalpolitiker i Lerum offentligt på initialstadiet ska ta ställning till de tusentals byggnadslovansökningar som lämnas in. Politiker ska självklart inte uttala sig om specifika ärenden och definitivt inte innan bygglovsansökan passerat normal standardprocess. Politiker kan givetvis allmänt deklarera om de anser att Lerum generellt bör stagnera och ny bebyggelse i centrala delar förbjudas. Men politikerstyre i enskilda ärenden måste får självklart inte ske.

  • Lerumsbo