Pride en del av hbtq-satsning

Lerum

Via ett eget råd och ett samarbete med andra kommuner i Göteborgsregionen har Lerum inlett en satsning på hbtq. Nästa onsdag har kommunen en pridedag och därefter deltar man i prideparaden i Göteborg.

Pridedagen arrangeras i Dergården och innehåller en föreläsning med Emilia Larsdotter om att leva normbrytande, samt föreställningen It’s all too beautiful, en pjäs om transidentitet signerad Teater tropos. Dessutom finns Lerums HBTQ-samråd på plats och anordnar en tipspromenad och pratar om hbtq och mänskliga rättigheter. På lördagen samma vecka deltar Lerum även i Europride i Göteborg.

– Syftet är att visa att Lerum står upp för hbtq-personers rättigheter. Lerums kommun ska verka för att ta tillvara alla invånares intressen, för social hållbarhet och mänskliga rättigheter, vilket inkluderar hbtq-personers rättigheter, säger Agnes Nurbo, verksamhetsutvecklare på Lerums kommun.

Veckans event är ett resultat av ett samarbete mellan tolv kommuner i Göteborgsregionen och arbetet i kommunens eget HBTQ-samråd. Samarbetet mellan kommunerna handlar bland annat om att arrangera olika aktiviteter, utbilda personal inom hbtq och normer, samt att föra en dialog med invånarna.

Öppna hbtq-möten

HBTQ-samrådet består av Lerums fem kommunalråd, tjänstemän i kommunen och engagerade invånare.

– Samrådets möten är öppna för alla som definierar sig som hbtq-personer och/eller som står upp för hbtq-personers rättigheter och som vill arbeta med att öka inkluderingen i Lerums kommun. Antalet deltagare varierar per tillfälle, men det är mellan 5-15 personer som deltar aktivt. Samrådet startades i september 2017 och har haft regelbundna möten sedan dess, säger Agnes Nurbo.

Hittills har Lerums kommun bland annat tagit fram en normkritisk bildbank för att säkerställa att kommunen använder sig av inkluderande bilder och ett mål på sikt är att erbjuda alla föreningar utbildning i hbtq och normkritik.

Under augusti månad har även Ungdomsmottagningen i Lerum prideveckor med aktiviteter och information i väntrummet.

– Vi som jobbar på ungdomsmottagningen är hbtq-diplomerade och tycker att det är viktigt och roligt att göra detta och förhoppningsvis kommer det att uppskattas av ungdomarna, säger barnmorskan Frida Bådagård i ett pressmeddelande.