Eva Andersson (C) Foto: Daniel Elfvelin

Så här vill C styra Lerum

Val 2018

Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun. Den här veckan möter vi Centerpartiets Eva Andersson.

Varför ska man rösta på ert parti?
– Vi är ett parti som vill ta beslut så nära människan som möjligt, vi står upp för välfärdsfrågorna och är ett småföretagarvänligt parti, vi vill ha mer förnybar energi.
– Vi tycker att det är viktigt att man ska kunna leva, bo och verka i hela kommunen och vill inte bara bygga bostäder i tätorterna.

Hur ser du på den gångna mandatperioden?
– Det har varit ett givande och tagande men det var en positiv ingång att vi fick en stabil majoritet. Det gör det så mycket enklare när man ska genomföra saker. Flyktingkrisen blev en stor utmaning. Förvaltningen och politiken har gjort ett bra jobb och tillsammans med civilsamhället fått till ett bra mottagande och bra integrationsarbete.

Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?
– Vi har drivit på i frågor som handlar om att hela kommunen ska leva, framförallt när det gäller nybyggnation av bostäder. Vi är även stolta över att Sverigeleden fick belysning, fler ridvägar har blivit möjliga och en idrottshall är påbörjad och fler är i igångsättningsfasen. Vi är glada att Nääs ridskola fick chansen till nystart. Vi har även påverkat så att det nu kan erbjudas flexibel växelvård, där den egna individen tillsammans med sina anhöriga kan bestämma när i tid man vill ha hjälp med avlastning. Detta är bara några exempel.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Lerum?
Kärnverksamheterna:
– Kärnverksamheterna är kommunens viktigaste uppgift. Det är dit den absolut största delen av kommunens budget går. Här har vi ett stort ansvar så att kunskapsresultaten i skolan höjs, lärarna måste få vara lärare och den psykiska hälsan hos våra unga ska stärkas. När det gäller omsorgerna så är det framförallt att nöjdheten som ska öka. Här är det viktigt med tillgänglighet, inflytande och trygghet.
Hela kommunen ska leva:
– Man ska kunna driva företag var som helst och då är det viktigt att ha en infrastruktur med fiber runt om i hela kommunen. Hemtjänst på landsbygden kommer också att kräva ett utbyggt fibernät, detta för att möjliggöra digitala lösningar och tjänster i framtiden.
Ökad samverkan och dialog:
– Vi vill ha en ökad dialog och samverkan mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet. Vi politiker behöver dela med oss av besluten för att samhället med sina ideella krafter ska blomma.

Vilket parti kan ni tänka er att samregera med?
– Vi är ett mittenparti, ett socialliberalt borgerligt parti och vi kan tänka oss att samverka med de partier som ligger nära där. Jag ser ingen konstellation idag, men när valet är gjort så ska Centerpartiet föra samtal och söka samverkan för en majoritet och då letar vi i mittenstråket och bland de partier vi samarbetat med tidigare.

Vill ni höja skatten?
– Vi har inte haft någon skattehöjning på länge men jag ser inte att vi behöver ha det de närmaste åren heller. Vi får hushålla med de pengar vi har och får göra vårt bästa med att förvalta dem på ett ansvarsfullt sätt.

Går ni till val som enskilt parti eller tillsammans med andra?
– Centerpartiet kommer att gå till val som ett eget parti. Vi i Centerpartiet talar om vad vi vill göra, sen får människor välja var de vill lägga sina röster. Efter valet måste vi samverka på något sätt om vi vill få fram vår politik. På kommunal nivå handlar det inte bara om ideologi, utan man måste hitta en majoritet som kan komma till beslut, så det händer saker.