Släpper grillningsförbudet

Nyheter

Efter i morgon, tisdagen den 14 augusti, klockan 9.00 är det återigen okej att grilla på den egna tomten. Från och med då släpper länsstyrelsen på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt.

Länsstyrelsen har samrått med länets räddningstjänster och fattat beslutet om att häva förbudet mot grillning på egen tomt.

– Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Men Länsstyrelsen släpper förbudet mot att grilla på egen tomt, säger Charlotte Hagstrand, Länsbrandingenjör på Länsstyrelsen.