Svar till kommunen angående ”Ingen vattenbrist…”

Debatt

Hej Dag,
Tack för att du återkopplade så snabbt. Man konstaterade redan för mer än 30 år sedan att Gråbodeltat skulle kunna bli en reservvattentäkt för hela göteborgsregionen och sedan 1990-talet har man jobbat aktivt för att få stopp på uttaget av grus där för att bygga en vattenproduktionsanläggning.

Poängen är att det är Göteborg som haft taktpinnen och avgjort om detta är en prioriterad fråga eller inte. Lerum hade kunnat har haft mer än 30 år på sig, och kunde på denna tid garanterat haft igång en dricksvattenproduktion i mindre skala vid Gråbo vattenverk som kunnat försörja hela kommunen. Anledningen att det dröjt är att man låtit Göteborg styra eftersom de vill bygga en mycket omfattande produktionsanläggning som vid behov skulle kunna försörja en tredjedel av hela Göteborgsregionen med vatten?

Lustigt att du nämner ett inlägg Göteborg gjort från början av juni som bara handlar om att Göteborg periodvis under dagen i högt belägna områden riskerar minskat tryck i sina kranar. Göteborgs stad gick så sent som den 3 augusti, alltså efter Länsstyrelsens uppmaning om att spara vatten, ut med ytterligare ett förtydligande om att vattentillgången är normal och de förtydligar till och med under rubriken ”Behöver vi spara på vattnet?” ”…det gäller inte göteborgarna”. På inget sätt uppmanar Göteborg alltså sina invånare att spara på vattnet.

Göteborg vill exploatera Gråbodeltat på grund av sin oro att ett fartyg eller industri orsakar ett utsläpp i Älven som gör att de måste hämta vatten någon annan stans, men det kommer alltså annars aldrig råda vattenbrist i Göteborg. Men visst det kan ju vara praktiskt att hämta vatten från reservvattentäkten i Gråbo om de i Göteborg vill garantera trycket i sina högt belägna vattenspridare även morgon och kväll (ironi).

Skulle en reservvattentäkt också innebära att vi i Lerum under varma sommarmånader får del av Göteborgarnas osinliga vattenresurs från Göta Älv så att vi i Lerum kan få använda vatten på samma sätt som de som bor på andra sidan kommungränsen? Är det isåfall för att vi i Lerum skall kunna få lika gröna gräsmattor som Hovås?

Den planerade storskaliga exloateringen av Gråbodeltat kommer att få omfattande konsekvenser för Mjörn, Sävelången, Säveån och boende kring produktionsanläggningen. Innan man lägger mer pengar på detta borde kommuninvånarna få mer information och möjlighet att tycka till. Varför inte istället bygga en mindre anläggning för Lerum som skulle kunna vara klar redan inom några år? Kanske räcker den testanläggning man nu beslutat om tillsammans med Göteborg.

Alltså mitt förslag är att prioritera de egna kommuninvånarnas vattentillgång först. Bygg snarast på eget initiativ en mindre infiltrationsanläggning i anslutning till Gråbo vattenverk som kommunen kan ha full kontroll över. I princip mycket enkelt, lägg en slang från Mjörn i anslutning till vattenverket och pumpa upp vatten kontinuerligt. Planera ingen dricksvattenproduktion tillsammans med en kommun (Göteborg) som inte förstår vattnets värde som resurs.

Även om just kokningsrekommendationen är en separat sak så undrar jag om du verkligen har belägg för att man skulle kunna hävt denna tidigare med en reservvattentäkt i Gråbo eftersom provtagningspunkterna ligger ute i ledningsnätet och att ni inte kunnat konstatera källan. Risken är väl annars snarare att även Gråboborna drabbats av en kokningsrekommendation? Om det annars går att separera sammankopplade ledningsnät och på så sätt garantera att de inte kontaminerar varandra: Varför är inte ledningsnäten uppdelade i sektorer idag?

  • Fredrik