Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM Flera trafikbolag planerar, enligt Västra stambanegruppen, för mer trafik på en järnväg som redan är kraftigt överbelastad.

Tar nya tag i frågan om fyrspår

lerum

Nu tar kommuner, region och handelskammare saken i egna händer och utreder ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Före årsskiftet ska ett förslag till ny sträckning vara klart.

Vid en träff i Skövde på torsdagen markerade kommunerna utmed Västra stambanan enighet i frågan tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Utbyggnad till fyrspår mellan Göteborg och Alingsås har varit på tal i många år, men har skjutits på framtiden och delvis ersatts av andra åtgärder för att öka kapaciteten på denna hårt trafikerade järnväg. Till exempel har ett antal förbigångsspår byggts.

Men behovet av fler spår finns kvar och när inga större investeringar på Västra stambanan fanns med i den senaste nationella planen för vägar och järnvägar 2018-2029 växte frustrationen hos politiker i Västra stambanegruppen, som representerar de 14 kommunerna från Partille till Gnesta. Det senaste årets återkommande störningar på järnvägen hör också till bilden.

Det har nu lett fram till att de tillsammans med VG-regionen och Västsvenska Handelskammaren har avsatt fem miljoner kronor för utredningar de närmaste åren. Siktet är inställt på att inom två år ha ett omfattande underlag för att kunna ta ställning till när ett nytt dubbelspår ska kunna stå färdigt.

Målet är att få med investeringen i den nationella planen när den revideras om fyra år, 2022.

Men först av allt ska en utredning göras om var det nya dubbelspåret kan byggas. Ett förslag till dragning ska presenteras före årsskiftet, enligt Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra stambanegruppen. Hon betonar att också det ska ske i enighet.

Alingsås kommunalråd Daniel Filipsson (M) sa i Alingsås Tidning i slutet av juni att det inte bara är nya spår fram till Alingsås som kan bli aktuellt utan också en helt ny dubbelspårig järnväg förbi Alingsås, som är en flaskhals för tågen på stambanan.

Under hösten kommer Göteborgs- och Örebroregionerna att uppvaktas för att de ska ansluta sig till det här arbetet och den gemensamma målsättningen.