Tollebobarnen får ekonomiskt stöd

Tollered

Insamlingsstiftelsen Tollebobarnen jobbar för att ensamkommande barn och unga som kom till Sverige under 2015 ska få en möjlighet att kunna bygga upp ett liv. I ett läge där finansiering är svårhittat har äntligen deras ansökan om ett så kallat föreningsbidrag i Lerums kommun beviljats, även om summan är lägre än önskat.

För ensamkommande barn och ungdomar kan möjligheter till boende och skolgång vara svåra. Det finns ett stort ideellt engagemang i kommunen. Och i vintras kunde Lerums Tidning skriva om den nystartade insamlingsstiftelsen Tollebobarnen. En stiftelse för att stötta barn och ungdomar som ensamma flyr till Sverige.

– Vi får försöka stötta upp så mycket vi kan, säger Elisabeth Ödman, en av grundarna till stiftelsen.

Tollebobarnen riktar in sig på de ensamkommande som har fyllt 18 år eller som har skrivits upp i ålder. För de som inte har någon id-handling görs en bedömning av Migrationsverket som ska avgöra om de är 18 år eller inte.

En skör trygghet

Skillnaden mellan att vara 18 år eller inte är väldigt stor när det gäller asylprocessen. Under asylprocessen är det kommunens ansvar att se till att ordna boende för ensamkommande som är under 18 år. Så fort barnen fyllt eller bedöms vara 18 år släpper kommunen ansvaret till migrationsverket.

Under den, ofta långa och utdragna asylprocessen hinner de barn och ungdomar som kommer hit ofta bygga upp ett liv runt om i landet. Ett liv med både vänner, skola och trygghet.

När de väl bedöms vara 18 år, och migrationsverket tar över ansvaret, riskerar de att flyttas till olika barackboenden för vuxna, vart som helst i landet. Boenden där de rivs upp ur den trygga miljö som de har etablerat sig i. Ofta ges de inte ens möjlighet att gå i skola.

Samarbeten

Det är då insamlingsstiftelsen Tollebobarnen kommer in i bilden. Genom att ge de frivilliga familjehemmen i Lerums kommun ekonomiskt stöd så att de kan ha kvar ensamkommande boende hos sig.

För såklart kostar det pengar för familjerna att ha ungdomar inneboende, och när inte längre kommunen ansvarar för dem är det inte säkert att de frivilliga familjehemmen har råd att agera bostad åt ungdomarna.

Stort behov av frivilliga

– Vi har hela tiden behov av frivilliga familjer som kan hjälpa till, säger Elisabeth.

– Har familjehemmen möjlighet till det får gärna barnen bo kvar där, lägger Gunnel Schlyter till, som sitter i Tollebobarnens styrelse.

Stiftelsen samarbetar med bland annat kyrkan, Rädda barnen och Röda korset, samt att stötta upp olika integrationsprojekt ekonomiskt. Ett av de projekten som planeras är att låta ensamkommande tillsammans vid några tillfällen driva ett integrationscafé.

– Vårt huvudsyfte med det föreningsbidrag vi fått från kommunen är att möjliggöra för ungdomarna att kunna bo kvar och gå kvar i skolan så länge asylprocessen pågår och till beslutet har vunnit laga kraft, säger hon.

Ekonomiskt stöd

Fram tills alldeles nyligen har Tollebobarnen helt tvingats förlita sig på bidrag från privatpersoner. Och familjer som ställer upp ideellt med att erbjuda boende till flyktingarna.

Även om stiftelsen fått bidrag från privata aktörer för att kunna hjälpa familjehemmen ekonomiskt, så behövs det fortfarande mer pengar.

– Vi vill inte att det ekonomiska ska behöva vara ett hinder för att öppna sin dörr för en ensamkommande ungdom, säger Elisabeth Ödman.

I december ansökte de om ett föreningsbidrag, och nu har ansökan blivit beviljad. Sammanlagt har Lerums kommun fått ett bidrag på 2,9 miljoner kronor från staten och man har valt att avsätta 500 000 kronor till ett så kallat föreningsbidrag. Föreningsbidraget kan sökas av föreningar och organisationer i kommunen. På frågan vart de andra pengarna ska användas till svarar Elisabeth att det är det många som undrar.

– Vi har visionen klar, men kommunen gör som de vill. De har andra hål de vill stoppa pengarna i, avslutar hon.