Arkivbild

Vattnet behöver inte längre kokas

LERUMS KOMMUN

Lerums kommun har hävt kokningsrekommendationen för det kommunala dricksvattnet. Detta efter att man fått tre provsvar som varit utan anmärkning.

Under fredagsmorgonen kom det senaste provsvaret som visade att vattnet i kommunen åter är drickbart. Under veckan har VA-enheten därmed vid tre upprepade tillfällen fått provsvar på vattnet som varit utan anmärkningar, och man känner sig därmed trygg att häva kokningsrekommendationen.

– Det är en lättnad, framför allt för de mycket tålmodiga kommuninvånarna, men även för våra medarbetare som nästan arbetat dygnet runt och på helger för att få ordning på det här, säger Dag Oredsson, kommunikationschef i Lerums kommun.

Utvärdering

Kokningsrekommendationen infördes den 19 juli i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Den infördes efter samråd med Livsmedelsverkets expertgrupp VAKA. Nu, efter drygt två veckor, upphävs alltså rekommendationen. Händelseförloppet kommer nu att utvärderas.

– Vi kommer att utvärdera dels själva händelsen och vårt agerande men även vår kommunikation, säger Dag Oredsson.

Fortsatt bevattningsförbud

Även om det är fritt fram att dricka vattnet igen, gäller fortfarande bevattningsförbudet och kommunen uppmanar fortsatt invånarna att vara sparsamma med vattnet.

– Det är fortfarande ett mycket allvarligt läge med vattenförsörjningen i stort och varje droppe räknas, så vi behöver alla kommuninvånarnas hjälp med att spara vatten, säger Dag Oredsson.

Köpte in vatten

Samtidigt som bevattningsförbudet har gällt för kommuninvånarna har Lerums kommun fortsatt att bevattna sina egna planteringar med vatten som köpts in från Alingsås och Partille kommuner. Detta är något som retat upp många Lerumsbor, och kommunen har också fått många frågor om detta.

– Det är klart att det kan väcka en del frågetecken, men vi har investerat mycket av skattebetalarnas pengar i de här planteringarna. När de andra kommunerna hade möjlighet att dela med sig av vatten resonerade vi att det var värt att hålla planteringarna vid liv. Kostnaderna för det har varit låga jämfört med att ersätta blommorna om de skulle dö, säger Dag Oredsson.

Slutvattnat

Nu har även Alingsås och Partille infört bevattningsförbud och Lerums kommun har därför slutat att vattna sommarplanteringarna. Man försöker dock att rädda perennerna, som till skillnad från sommarplanteringarna är tänkta att vara invånarna till gagn även under kommande år.

– Perennerna kommer vi att försöka rädda så långt det går med vatten som inte är dricksvatten.

Göteborgs stad hämtar sitt dricksvatten från Göta Älv och säger sig ha normal vattentillgång. Kan ni köpa vatten därifrån?

– Vi ser över alla möjligheter.

I grannkommunen Härryda har nivån i vattentäkten Finnsjön blivit så låg att det i värsta fall kan bli aktuellt att ransonera vattnet. Så pass allvarligt är dock inte läget i Lerums kommun i nuläget.

– Det är ett mycket senare läge, man kan föreställa sig allt möjligt men där är vi absolut inte ännu, säger Dag Oredsson.