Viktig kamp för HBTQ-rättigheter

Debatt

Under två intensiva veckor pågår Europride i Sverige. Kampen för HBTQ-personers rättigheter har alltid varit viktig för oss socialdemokrater och har drivits med framgång. Lerum är den andra kommunen i Sverige med ett HBTQ-råd.

Kampen är viktig för att varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är.

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ-personer. Vi accepterar aldrig diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika. Vi accepterar det inte på arbetsplatser, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Vi socialdemokrater är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället.

Renée Norgren Jeryd
Ordförande för Socialdemokraterna i Lerum