Annelie Lundström (KD)

Vill ha boende för alla behov

Nyheter

Val 2018: Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun.
Den här veckan möter vi Kristdemokraternas Annelie Lundström

Varför ska man rösta på Kristdemokraterna?
– För att vi vågar stå för de mjuka värdena, man kan lita på det. Vi jobbar för trygghet, stöd och omsorg genom hela livet. Från barn och skola, till familjen, arbetslivet och de gamla.
Hur ser du på den gångna mandatperioden ur ett kristdemokratiskt perspektiv?
– Vi har varit i opposition och det är så klart roligare att få vara med och bestämma. Jag har själv inte suttit i kommunstyrelsen de senaste fyra åren eftersom jag hade tänkt banta ner mitt politiska engagemang, men jag har gjort en tankeresa och känner att jag har en del kvar att jobba för i kommunen. Men vi har varit aktiva, kanske mer än någonsin, med våra motioner i fullmäktige. Där har vi pratat för våra frågor.
Det har varit en ny konstellation som varit i majoritet de senaste fyra åren. Hur har kommunen förvaltats under den perioden tycker du?
– Det är aldrig bra att det blir en slentrian i ledningen så jag tror att det var bra. Även om jag såklart gärna sett att det hade sett annorlunda ut.
Vad har ni i KD åstadkommit under den gångna mandatperioden?
– Vi har väckt frågor genom motioner i fullmäktige. Vi ville till exempel ha igenom en hälsoundersökning för kommunens medarbetare. Jag tror att man i hälsoundersökningar kan fånga upp inte bara rent fysiska åkommor utan även psykisk ohälsa.
Handlar det om sjuktalen i kommunen?
– Precis, och där måste man vara på många olika bollar för att kunna möta det. Sjuktalen är inte acceptabla och det måste vi i kommunen råda bot på. Hälsoundersökningarna hade varit en del i det, men nu fick vi inte med oss de andra på det.
Vilka är de tre viktigaste frågorna i Lerums kommun?
– Den absolut viktigaste frågan tycker jag handlar om äldreboenden, det måste finnas boenden för alla behov och olika möjligheter till boenden för de äldre.
– Sedan ett positivt företagsklimat. Lerums kommun har otroligt många företagare, vi är en småföretagarkommun. Men under många år har det varit knöligt för dem att driva sin verksamhet. Då ska inte kommunen göra det ytterligare knöligt utan underlätta, det är jätteviktigt.
– Till sist måste jag säga stöd till våra barn och unga. Det handlar bland annat om familjecentraler och stöd i skolan. Ingen ska hållas tillbaka men ingen ska heller lämnas efter.
Hur ser ni på skattenivån i kommunen?
– Vi behöver våra skatteintäkter för att kunna genomföra och få en bra kvalitet i kommunen men planerar varken någon skattehöjning eller skattesänkning i nuläget.
Går ni till val som ett enskilt parti eller tillsammans med någon annan?
– Som ett enskilt parti, men vi har heller inte stuckit under stol med att vi gärna ser en alliansregering även inom kommunen.

Per Anger
per.anger@lerumstidning.com