Alexander Christiansson. Foto: Ann-Charlotte Edgar.

SD vinner mest mark

Nyheter

KOMMUNEN: Sverigedemokraterna får sannolikt inte rollen som vågmästare i Lerum, men kan ändå fira stora lokala framgångar. Partiet ökar med 4,6 procent och landar på 13,1 procent enligt de preliminära siffrorna.

Röstresultatet innebär att Sverigedemokraterna tar det klart största klivet framåt i jämförelse med de andra partierna i Lerum. SD ökar med nästan exakt lika många procent som i riksdagsvalet (+4,7 procent), men skillnaden är att man lokalt inte var i närheten av det goda riksdagssiffrorna 2014.

– Vår målsättning var att landa någonstans runt resultatet på riksnivå, så detta är fantastiskt, säger Alexander Christiansson, SD:s gruppledare i Lerum.

När LT talar med honom på måndagseftermiddagen har han precis kommit till Göteborg med tåg från Stockholm och har ännu inte hunnit träffa sina lokala partikollegor. Men han har sin egen analys till varför SD lyckats så väl i Lerum.

– Vi har jobbat hårt inför valet med att nå ut med vårt budskap och har format en stark grupp i kommunen, säger Alexander Christiansson.

Han konstaterar också att siffrorna på kommunal nivå alltid är kopplade till hur det går i riksdagsvalet och att partiet generellt sett blivit bättre på att locka väljare i kommunvalen.

– Vi har försökt att nå ut med budskapet att man också ska lägga sin röst i kommunvalet, inte bara i riksdagsvalet. Det har varit ett problem tidigare.

Även i Lerums skolval gick SD starkt framåt. Med 19,4 procent är man med god marginal näst största parti bakom Moderaterna (läs mer om skolvalet på sidan 10).

– Där har vi historiskt sett inte gått bra så det är jättekul. Det är en viktig väljargrupp på sikt, många av dem är förstagångsväljare nästa gång.

Trots att SD har stor anledning att fira är det inte sannolikt att partiet kan röra runt i grytan på samma sätt som i riksdagen. Detta då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet i Lerum signalerat att de strävar efter ett borgerligt maktövertagande och att de får mandat nog till ett majoritetsstyre.

Alexander Christiansson tycker dock att partierna har varit lite otydliga var de står kring tänkbara koalitioner och innan har ger någon utförlig kommentar vill han avvakta tills det slutgiltiga resultatet kommer, där även förtids- och utlandsrösterna räknas in.

– Jag får vänta tills på onsdag (läs idag) innan jag vågar uttala mig.