Bebyggelseplanerna är ingen valfråga

Debatt

Lokalpolitiker kan deklarera huruvida de vill att Lerum ska expandera med ny bebyggelse eller stagnera men givetvis kan/får de inte ha synpunkter på specifika, definierade bygglovsärenden och vilka av alla för byggnation lämpliga tomter i centrala delar med lämplig infrastruktur som kommer att bebyggas
Någon av dem som inte vill ha några nya grannar och önskar bevara sin nuvarande utsikt kräver att en specifik, relativt centralt belägen byggbar liten skogsplätt, som tydligen kallas Rotebergsparken aldrig får bebyggas.
Argumenten är synnerligen ologiska och men ganska lustiga.
Man hävdar att ”äkta natur kan aldrig återskapas”.
Tänkte man på det när man byggde sina villor etc. och anlade trädgårdar i den
”äkta naturen som aldrig kan återskapas”?
Man anser att bebyggelse och naturlig förtätning i centrala delar av Lerum är ett ”övergrepp” mot dem som inte äger marken och de trodde att området ska vara obebyggt i ”all framtid”. Det är nog det enda plätt på jorden vars användning skulle vara bestämd i evighet. Varför inte bara skriva som ni egoistiskt anser:
Bygg någon annanstans men inte i närheten av platsen där just vi råkar bo.

  • Lerumsbo